Dopravní výchova

Naše škola si klade za cíl vštípit dětem základní pravidla bezpečnosti dopravního provozu.  Dopravní výchova seznamuje vhodnou cestou s povinnostmi plynoucími z platné legislativy ČR. Pomocí různých přednášek, cvičení a exkurzí upozorňuje na možná nebezpečí, ať už při jízdě na kole, při chůzi nebo jako jiný účastník dopravního provozu. Učí mladé lidi jak jednat v určitých krizových situacích a jak lze tyto situace předvídat. Dopravní výchova na naší škole se prolíná s mnoha předměty (např. prvouka, vlastivěda, zeměpis, občanská výchova, pracovní vyučování, aj.) S touto problematikou jsou žáci postupně seznamováni od nástupu do 1.třídy až do absolvování naší školy.

Plán práce na školní rok 2018/2019

k

Plán práce na školní rok 2017/2018

k

Plán práce na školní rok 2016/2017

k

Plán práce na školní rok 2015/2016

k

Plán práce na školní rok 2014/2015

k

Plán práce na školní rok 2013/2014

Dopravní výchova