Omlouvání studentů

Nepřítomnost ve škole:

  • Zákonný zástupce nezletilého studenta, student nejpozději do 2 kalendářních dnů omluví nepřítomnost ve škole.
  • Po návratu do školy má student nepřítomnost písemně omluvenou ve studenském průkazu,
    a to do 48 hodin.

Omluvit nepřítomnost je možné u třídního učitele:

  • telefonicky (543 248 940)
  • e-mailem (třídnímu učiteli)
  • osobně