DUM – ZŠ

pro vzdělávací oblasti

  • Jazyk a jazyková komunikace
  • Matematika a její aplikace
  • Informační a komunikační technologie
  • Člověk a jeho svět
  • Člověk a společnost
  • Člověk a příroda

Vybraný DUM lze získat požádáním autora vytvořeného materiálu kontakt: 543 248 940

DUMy jsou vytvořeny ve formátu

  • EasiTeach
  • PowerPoint 2010
  • Word 2010

Přehled DUMů

Český jazyk a literatura
Název materiálu Formát Autor P. číslo
Párové souhlásky (1. stupeň) EasiTeach Lenka Kadlečková 01
Velikonoční – doplňení rýmů (1. stupeň) EasiTeach Jana Belzová 02
Pohádky – následnost textu (1. stupeň) Word Jana Belzová 03
Číslovky – seznámení s učivem (2. stupeň) PowerPoint Antonín Šindelka 04
Přiřaď mláďe k matce (1. stupeň) EasiTeach Jana Belzová 05
Druhy číslovek – pracovní list (2. stupeň) Word Antonín Šindelka 06
Doplnění slov s te x tě (1. stupeň) Word Jana Belzová 07
Zeměpisné názvy 2 (2. stupeň) EasiTeach Ivana Benadová 08
Zeměpisné názvy (2. stupeň) EasiTeach Ivana Benadová 09
Mluvnické kategorie sloves (2. stupeň) Word Ivana Benadová 10
Slovesný čas (2. stupeň) Word Ivana Benadová 11
Slovní kopaná (1. stupeň) EasiTeach Jana Belzová 12
Předpony OD, NAD, POD (2. stupeň) EasiTeach Ivana Benadová 13
Vyjmenovaná slova L (1. stupeň) EasiTeach Lenka Kadlečková 14
Přesmyky slabik (1. stupeň) EasiTeach Věra Kratochvílová 15
Věta, psaní slov ve větě (1. stupeň) PowerPoint Jana Belzová 16
Shoda podmětu a přísudku (2. stupeň) Word Ivana Benadová 17
Vyjmenovaná slova V (1. stupeň) EasiTeach Lenka Kadlečková 18
Náprava dyslexie EasiTeach Ivana Benadová 19
Přídavná jména (2. stupeň) PowerPoint Antonín Šindelka 20
Doplňování slabik (1. stupeň) EasiTeach Věra Kratochvílová 41
Přiřazování vzorů přídavných jmen (2. stupeň) EasiTeach Antonín Šindelka 42
Přiřaď měsíce – roční období, měsíce (1. stupeň) EasiTeach Jana Belzová 43
Podmět a přísudek (2. stupeň) Word Ivana Benadová 44
Podstatná jména- rod, číslo (1. stupeň) EasiTeach Lenka Kadlečková 45
Druhy vět (1. stupeň) PowerPoint Jana Belzová 46
O hasicím přístroji – test(1. stupeň) Word Jana Belzová 47
Číslovky (2. stupeň) EasiTeach Martina Němečková 48
Křížovka (1. stupeň) EasiTeach Věra Kratochvílová 49
Přídavná jména (2. stupeň) Word Ivana Benadová 50
Cyklista na jaře – doplňování a přiřazování slov (2. stupeň) EasiTeach Antonín Šindelka 51
Podstatná jména – pád (ZŠ) (1. stupeň) EasiTeach Lenka Kadlečková 52
Slabiky (2. stupeň) EasiTeach Ivana Benadová 53
Přídavná jména – doplňování a určování vzorů (2. stupeň) Word Antonín Šindelka 54
Stupňování přídavných jmen – pracovní list (2. stupeň) Word Antonín Šindelka 55
Domečky – skládání slov (2. stupeň) EasiTeach Ivana Benadová 56
Podst.jm. hromadná, látková, pomnožná (2. stupeň) Word Ivana Benadová 57
Božena Němcová „Babička“- test (2. stupeň) Word Ivana Benadová 58
Základní skladební dvojice – tvoření vět podle obrázků (2. stupeň) Word Ivana Benadová 59
Lyrika a epika – literární žánry (2. stupeň) EasiTeach Ivana Benadová 60
Vlastní jména (2. stupeň) EasiTeach Lenka Kadlečková 241
Vyjmenovaná slova po S (2. stupeň) EasiTeach Lenka Kadlečková 242
Věta – druhy vět (1. stupeň) EasiTeach Lenka Mikulášková 243
Věta – pořádek slov ve větě (1. stupeň) EasiTeach Lenka Mikulášková 244
Přísloví (2. stupeň) EasiTeach Martina Němečková 245
Opakování vyjmenovaná slova(2. stupeň) EasiTeach Lenka Kadlečková 246
Opakování literatury 2. poloviny 20. století (2. stupeň) EasiTeach Ivana Benadová 247
Hry se slovy (1. stupeň) EasiTeach Martina Němečková 248
Příslovce (1. stupeň) EasiTeach Lenka Kadlečková 249
Slovní fotbal (1. stupeň) EasiTeach Věra Kratochvílová 250
Pohádky (1. stupeň) EasiTeach Věra Kratochvílová 251
Jazykový rozbor (2. stupeň) Word Ivana Benadová 252
Jazykový rozbor II (2. stupeň) Word Ivana Benadová 253
Věta, slovo, slabika (1. stupeň) EasiTeach Lenka Mikulášková 254
Vyjmenovaná slova po B (1. stupeň) EasiTeach Jana Belzová 255
Dy ty ny – di ti ni (1. stupeň) EasiTeach Věra Kratochvílová 256
Přídavná jména (2. stupeň) Word Ivana Benadová 257
Hláska, písmeno (1. stupeň) EasiTeach Lenka Mikulášková 258
Slova opačného významu (1. stupeň) Word Věra Kratochvílová 259
Zimní hádanky (1. stupeň) EasiTeach Věra Kratochvílová 260
Jak putuje voda (1. stupeň) EasiTeach Jana Belzová 281
Být x bít užití ve větách (1. stupeň) EasiTeach Jana Belzová 282
Pořádek slov ve větě (1. stupeň) Word Věra Kratochvílová 283
Procvičování psacích a tiskacích písmen (1. stupeň) EasiTeach Věra Kratochvílová 284
Čtení s porozuměním – test k článku (1. stupeň) Word Jana Belzová 285
Slova se skupinami dě, tě, ně (1. stupeň) EasiTeach Věra Kratochvílová 286
Přichází jaro (1. stupeň) PowerPoint Věra Kratochvílová 287
Vyjmenovaná slova po L – význam (1. stupeň) EasiTeach Jana Belzová 288
Čtení s porozuměním – test k článku (1. stupeň) Word Jana Belzová 289
Souhlásky (1. stupeň) EasiTeach Lenka Mikulášková 290
Vyjmenovaná slova po L – chytáky (1. stupeň) PowerPoint Jana Belzová 291
Jak věrní jsou si čápi (1. stupeň) Word Jana Belzová 292
Vyjmenovaná slova M (1. stupeň) Word Jana Belzová 293
Vyjmenovaná slova po M – my, mi, mít, mít (1. stupeň) EasiTeach Jana Belzová 294
Čtení s porozuměním – test k článku (1. stupeň) Word Jana Belzová 295
Vyjmenovaná slova (2. stupeň) Word Martina Němečková 296
Slovní druhy (2. stupeň) Word Martina Němečková 297
Podstatná jména – shrnutí (1. stupeň) PowerPoint Jana Belzová 298
Vyjmenovaná slova B, L, M, opakování (1. stupeň) EasiTeach Jana Belzová 299
Připomenutí učiva (1. stupeň) PowerPoint Jana Belzová 300

k

Anglický jazyk
Název materiálu Formát Autor P. číslo
Přivlastňovací zájmena (2. stupeň) EasiTeach Vladimíra Bartošová 61
Barvy (1. stupeň) EasiTeach Martina Němečková 62
Číslovky 1 – 10 (1. stupeň) EasiTeach Martina Němečková 63
Slovní zásoba – tělo (2. stupeň) EasiTeach Vladimíra Bartošová 64
Abeceda (2. stupeň) PowerPoint Vladimíra Bartošová 65
Namaluj obličej (čtení a překlad textu se slovesem have got) (2. stupeň) EasiTeach Vladimíra Bartošová 66
Oblečení, rozkazy (2. stupeň) EasiTeach Vladimíra Bartošová 67
Gramatické časy, poslech s porozuměním (2. stupeň) EasiTeach Vladimíra Bartošová 68
Přítomný čas prostý 3. os. j. č. (2. stupeň) EasiTeach Vladimíra Bartošová 69
Sloveso wear a oblečení (2. stupeň) EasiTeach Vladimíra Bartošová 70
Kolik je hodin? (2. stupeň) EasiTeach Vladimíra Bartošová 71
Toys (1. stupeň) EasiTeach Martina Němečková 72
Kolik to stojí? (Číslovky do 1000, otázka cenu) (2. stupeň) EasiTeach Vladimíra Bartošová 73
Sloveso to have (1. stupeň) Word Martina Němečková 74
Kalendář (2. stupeň) EasiTeach Vladimíra Bartošová 75
Měsíce, data (2. stupeň) Word Vladimíra Bartošová 76
Veselé narozeniny (2. stupeň) EasiTeach Vladimíra Bartošová 77
Co umíš hrát? (sloveso can a slovní zásoba se slovesem play) (1. stupeň) EasiTeach Vladimíra Bartošová 78
Najdi někoho? (Sloveso can) (1. stupeň) Word Vladimíra Bartošová 79
Budoucí čas prostý (2. stupeň) EasiTeach Vladimíra Bartošová 80
Sloveso být – minulost (2. stupeň) EasiTeach Vladimíra Bartošová 221
Budoucí čas prostý – cvičení (2. stupeň) Word Vladimíra Bartošová 222
Sloveso mít – výukové karty (1. stupeň) Word Vladimíra Bartošová 223
Člen neurčitý (1. stupeň) EasiTeach Martina Němečková 224
Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména (2. stupeň) EasiTeach Vladimíra Bartošová 225
Numbers 1 – 20 (1. stupeň) EasiTeach Martina Němečková 226
On a farm (1. stupeň) EasiTeach Martina Němečková 227
Kolik – hodně (2. stupeň) EasiTeach Vladimíra Bartošová 228
Sloveso mít (1. stupeň) EasiTeach Martina Němečková 229
Minulý čas pravidelných sloves – pracovní list (2. stupeň) Word Vladimíra Bartošová 230
Muset – nemuset – nesmět (2. stupeň) EasiTeach Vladimíra Bartošová 231
Sloveso být (1. stupeň) EasiTeach Martina Němečková 232
Minulý čas nepravidelných sloves – výukové karty (2. stupeň) Word Vladimíra Bartošová 233
Minulý čas nepravidelných sloves (2. stupeň) Word Vladimíra Bartošová 234
Přídavná jména – stupňování (2. stupeň) EasiTeach Vladimíra Bartošová 235
Denní rutina – přítomný čas prostý (2. stupeň) EasiTeach Vladimíra Bartošová 236
Nějaký – žádný (1. stupeň) EasiTeach Vladimíra Bartošová 237
Číslovky 1 – 10 (1. stupeň) Word Martina Němečková 238
Pořadí slov ve větě (2. stupeň) EasiTeach Vladimíra Bartošová 239
Spojené království Velké Británie a Severního Irska (2. stupeň) EasiTeach Vladimíra Bartošová 240

k

Matematika a její aplikace
Název materiálu Formát Autor P. číslo
Procenta – základní pojmy, výpočet jednoho procenta (2. stupeň) PowerPoint Martina Straková 21
Výpočet jednoho procenta – kartičky (2. stupeň) Word Martina Straková 22
Výpočet jednoho procenta – kvarteto (2. stupeň) Word Martina Straková 23
Vyjádřete v procentech – pracovní list (2. stupeň) Word Martina Straková 24
Výpočet procentové části (2. stupeň) PowerPoint Martina Straková 25
Zaokrouhlování (1. stupeň) EasiTeach Martina Němečková 26
Domečky – počítání 0 – 10 (1. stupeň) EasiTeach Martina Němečková 27
Výpočet procentové části – slovní úloha, příklady (2. stupeň) EasiTeach Martina Straková 28
Matematika 0 – 10 (1. stupeň) Word Martina Němečková 29
Výpočet procentové části – slovní úlohy (2. stupeň) EasiTeach Martina Straková 30
Násobení 2 (1. stupeň) EasiTeach Lenka Mikulášková 31
Výpočet procentové části – tajenka (2. stupeň) Word Martina Straková 32
Úrok, úroková míra – základní pojmy, varianty výpočtu (2. stupeň) PowerPoint Martina Straková 33
Dělení 2 (1. stupeň) EasiTeach Lenka Mikulášková 34
Výpočet úroku – slovní úlohy (2. stupeň) EasiTeach Martina Straková 35
Příklady na výpočet úroku – tabulky (2. stupeň) EasiTeach Martina Straková 36
Příklady na výpočet úroku – pracovní listy (tabulky) (2. stupeň) Word Martina Straková 37
Dělení se zbytkem (2. stupeň) Word Pavlína Synková 38
Jednotky času (1. stupeň) EasiTeach Lenka Kadlečková 39
Procvičování násobků (1. stupeň) EasiTeach Markéta Strážnická 40
Zlomky (ZŠ) (1. stupeň) EasiTeach Lenka Kadlečková 101
Sčítání a odčítání desetinných čísel (2. stupeň) EasiTeach Markéta Strážnická 102
Přímá úměrnost (ZŠ) (1. stupeň) EasiTeach Lenka Kadlečková 103
Rovinné útvary (1. stupeň) EasiTeach Markéta Strážnická 104
Písemná práce – využití kalkulátoru (1. stupeň) EasiTeach Lenka Kadlečková 105
Násobilka (IVP)(1. stupeň) Word Martina Němečková 106
Číselná řada do 20 (1. stupeň) EasiTeach Lenka Mikulášková 107
Mnohočleny – pracovní list – písemná práce (IVP) (2. stupeň) Word Markéta Strážnická 108
Desetinná čísla – násobení, dělení – pracovní list (2. stupeň) Word Markéta Strážnická 109
Násobení, dělení do 100 – pracovní list (1. stupeň) Word Markéta Strážnická 110
Počítání s tajenkou (0 – 100) (IVP) (1. stupeň) EasiTeach Martina Němečková 111
Součet, rozdíl (2. stupeň) EasiTeach Lenka Kadlečková 112
Orientace v čase – opakování (2. stupeň) EasiTeach Pavlína Synková 113
Číselná řada do 100 po desítkách (1. stupeň) EasiTeach Lenka Mikulášková 114
Jednotky objemu (2. stupeň) EasiTeach Lenka Kadlečková 115
Číselná řada do 100 po jednotkách (1. stupeň) EasiTeach Lenka Mikulášková 116
Přímka, úsečka (1. stupeň) EasiTeach Markéta Strážnická 117
Číselné řady (1. stupeň) Word Markéta Strážnická 118
Dělení jednociferným dělitelem – Test – pracovní list (2. stupeň) Word Martina Straková 119
Doplňovačky – dělení (názvy čísel) – pracovní list (2. stupeň) Word Martina Straková 120
Písemné dělení dvojciferným dělitelem (2. stupeň) PowerPoint Martina Straková 201
Dělení dvojciferným dělitelem – slovní úlohy (2. stupeň) EasiTeach Martina Straková 202
Desetinné zlomky, Čtení a zápis desetinných čísel (2. stupeň) EasiTeach Lenka Kadlečková 203
Písemné dělení jednocif. a dvojcif. dělitelem (2. stupeň) Word Martina Straková 204
Dělení dvojciferným dělitelem – Tajenky a SÚ (2. stupeň) EasiTeach Martina Straková 205
Písemné dělení – Tabulky SÚ (2. stupeň) EasiTeach Martina Straková 206
Písemné dělení – Tabulky SÚ (2. stupeň) Word Martina Straková 207
Převody jednotek (2. stupeň) EasiTeach Pavla Synková 208
Sudá a lichá čísla (1. stupeň) EasiTeach Lenka Mikulášková 209
Rovinné a prostorové útvary (2. stupeň) EasiTeach Lenka Kadlečková 210
Písemná práce – 5. roč. (1. stupeň) Word Markéta Strážnická 211
Písemná práce – 5. roč. (1. stupeň) Word Markéta Strážnická 212
Písemná práce – 9. roč. (2. stupeň) Word Markéta Strážnická 213
Rovnice (2. stupeň) Word Markéta Strážnická 214
Sčítání a odčítání do 20 (1. stupeň) EasiTeach Lenka Mikulášková 215
Číselná řada do 5 (1. stupeň) EasiTeach Lenka Mikulášková 216
Porovnávání čísel do 5 (1. stupeň) EasiTeach Lenka Mikulášková 217
Násobení 3 (1. stupeň) EasiTeach Lenka Mikulášková 218
Třídíme odpad SÚ (2. stupeň) EasiTeach Lenka Kadlečková 219
Procenta (pojmy, výpočet 1%) (2. stupeň) EasiTeach Markéta Strážnická 220
Dělení číslem 2, dělení celku na poloviny (1. stupeň) EasiTeach Markéta Strážnická 341
Sčítání čísel do 5 (1. stupeň) EasiTeach Lenka Mikulášková 342
Zlomky (2. stupeň) EasiTeach Pavlína Synková 343
Odčítání čísel do 5 (1. stupeň) EasiTeach Lenka Mikulášková 344
Číselná řada do 10 (1. stupeň) EasiTeach Lenka Mikulášková 345
Písemná práce – sčítání, odčítání (1. stupeň) Word Markéta Strážnická 346
Písemná práce 5. roč. (1. stupeň) Word Markéta Strážnická 347
Písemná práce za II. pololetí 9.roč. (2. stupeň) Word Markéta Strážnická 348
úpravy výrazů – PL (2. stupeň) Word Markéta Strážnická 349
Určování druhé mocniny (2. stupeň) Word Markéta Strážnická 350
Geometrické tvary – poznáš, co je …. (1. stupeň) EasiTeach Pavlína Synková 351
Početní úkony s desetinnými čísly (2. stupeň) Word Markéta Strážnická 352
Hrajeme si s násobilkou (1. stupeň) EasiTeach Pavlína Synková 353
Hravá matematika (1. stupeň) EasiTeach Markéta Strážnická 354
Písemné sčítání a odčítání do milionu (2. stupeň) Word Markéta Strážnická 355
Rozšiřování, krácení a porovnávání zlomků (2. stupeň) EasiTeach Markéta Strážnická 356
Dělení jednociferným dělitelem (2. stupeň) Word Markéta Strážnická 357
Dělení na desetinná místa (2. stupeň) Word Markéta Strážnická 358
Vlastnosti a obvody rovinných útvarů (1. stupeň) EasiTeach Markéta Strážnická 359
Čtverec a obdélník (2. stupeň) EasiTeach Markéta Strážnická 360

k

Informační a komunikační technologie
Název materiálu Formát Autor P. číslo
Tabulka v programu Word (2. stupeň) Word Martina Straková 161
Internet – test (2. stupeň) Word Martina Straková 162
Elektronická pošta – test (2. stupeň) Word Martina Straková 163
Mazání pomocí Delete (2. stupeň) Word Lenka Mikulášková 164
Klipart (2. stupeň) Word Lenka Mikulášková 165
Font písma (2. stupeň) Word Lenka Mikulášková 166
Velikost a barva písma (2. stupeň) Word Lenka Mikulášková 167
Počítač a jeho příslušenství (2. stupeň) EasiTeach Martina Straková 168
Vlastní počítač – uvnitř počítače (2. stupeň) PowerPoint Martina Straková 169
Malování – úvod (1. stupeň) PowerPoint Lenka Mikulášková 170
Počítač a jeho příslušenství – kartičky (2. stupeň) Word Martina Straková 171
Základní vybavení počítače – pracovní list (2. stupeň) Word Martina Straková 172
Princip práce počítače (2. stupeň) EasiTeach Martina Straková 173
Malování – automatické tvary (1. stupeň) PowerPoint Lenka Mikulášková 174
Orientace na klávesnici – kartičky (2. stupeň) Word Martina Straková 175
Základní vybavení PC (informace, HW, SW) – test (2. stupeň) elektronický formulář Martina Straková 176
Malování – vkládání textu (1. stupeň) PowerPoint Lenka Mikulášková 177
Aplikace kalkulačka (1. stupeň) PowerPoint Lenka Mikulášková 178
Malování – opakování učiva – test (1. stupeň) Word Lenka Mikulášková 179
Word tabulky – stínování (2. stupeň) Word Lenka Mikulášková 180

k

Člověk a jeho svět – Prvouka
Název materiálu Formát Autor P. číslo
Karty počasí Word Věra Kratochvílová 121
Prsty na ruce EasiTeach Lenka Mikulášková 122
Domácí zvířata a jejich mláďata EasiTeach Věra Kratochvílová 123
Péče o zdraví PowerPoint Věra Kratochvílová 124
Lidské tělo EasiTeach Věra Kratochvílová 125
Dny v týdnu EasiTeach Lenka Mikulášková 126
Tísňová volání EasiTeach Věra Kratochvílová 127
Kalendář počasí Word Věra Kratochvílová 128
Kde žijí zvířata EasiTeach Věra Kratochvílová 129
Léto PowerPoint Věra Kratochvílová 130
Roční období EasiTeach Věra Kratochvílová 131
Dopravní prostředky EasiTeach Věra Kratochvílová 132
Jsme chodci EasiTeach Věra Kratochvílová 133
Ovoce a zelenina EasiTeach Věra Kratochvílová 134
Dny v týdnu Word Věra Kratochvílová 135
Kolik je hodin PowerPoint Věra Kratochvílová 136
Zima PowerPoint Věra Kratochvílová 137
Vánoce Word Věra Kratochvílová 138
Zdravá výživa Word Věra Kratochvílová 139
Lidská práce, řemesla Word Věra Kratochvílová 140

k

Člověk a společnost – Dějepis
Název materiálu Formát Autor P. číslo
Pojem dějepis (2. stupeň) EasiTeach Roman Venclovský 141
Pravěk (2. stupeň) EasiTeach Roman Venclovský 142
Evoluční vývoj člověka (2. stupeň) EasiTeach Roman Venclovský 143
Doba kamenná (2. stupeň) EasiTeach Roman Venclovský 144
Doba bronzová (2. stupeň) EasiTeach Roman Venclovský 145
Karel IV. (2. stupeň) EasiTeach Roman Venclovský 146
Antická kultura – test (2. stupeň) EasiTeach Roman Venclovský 147
Antika 1 (2. stupeň) EasiTeach Roman Venclovský 148
Doba železná (2. stupeň) EasiTeach Roman Venclovský 149
Opakování (2. stupeň) EasiTeach Roman Venclovský 150
Sedm divů světa (2. stupeň) EasiTeach Roman Venclovský 151
Doplňovačka – středověk (2. stupeň) EasiTeach Roman Venclovský 152
Hádanky (2. stupeň) EasiTeach Roman Venclovský 153
Kvíz – přemyslovci (2. stupeň) Excel Roman Venclovský 154
Eliška přemyslovna – kvíz 1 (2. stupeň) EasiTeach Roman Venclovský 155
Karel a jan – kvíz 3 (2. stupeň) EasiTeach Roman Venclovský 156
Utvořte dvojce (2. stupeň) EasiTeach Roman Venclovský 157
Jan lucemburský – kvíz 2 (2. stupeň) EasiTeach Roman Venclovský 158
Pražský hrad – test (2. stupeň) EasiTeach Roman Venclovský 159
Oprav tvrzení – středověk (2. stupeň) EasiTeach Roman Venclovský 160
Lucemburkové III (2. stupeň) EasiTeach Roman Venclovský 301
Lucemburkové IV (2. stupeň) EasiTeach Roman Venclovský 302
Mistr Jan Hus a náboženství (2. stupeň) EasiTeach Roman Venclovský 303
Lucemburkové V (2. stupeň) EasiTeach Roman Venclovský 304
HUSITÉ I – počátky (2. stupeň) EasiTeach Roman Venclovský 305
Husité II (2. stupeň) EasiTeach Roman Venclovský 306
Husité III (2. stupeň) EasiTeach Roman Venclovský 307
Husité IV – Lipany (2. stupeň) EasiTeach Roman Venclovský 308
Lucemburkové VI (2. stupeň) EasiTeach Roman Venclovský 309
Jiří z Poděbrad II (2. stupeň) EasiTeach Roman Venclovský 310
Člověk a společnost – Občanská výchova
Název materiálu Formát Autor P. číslo
Rodina (2. stupeň) Word Jana Belzová 311
Životospráva rodiny (2. stupeň) EasiTeach Jana Belzová 312
Rodina – příbuzenské vztahy (2. stupeň) Word Jana Belzová 313
Výživa – Civilizační choroby (2. stupeň) Word Jana Belzová 314
Finanční gramotnost – rozpočet (2. stupeň) EasiTeach Jana Belzová 315
Bydliště, doplň plánek Brna (2. stupeň) Word Jana Belzová 316
Finanční gramotnost (2. stupeň) EasiTeach Jana Belzová 317
Domov a rodina (2. stupeň) Word Markéta Strážnická 318
Rok (2. stupeň) Word Markéta Strážnická 319
Česká republika (2. stupeň) Word Markéta Strážnická 320

k

Člověk a příroda – Přírodopis
Název materiálu Formát Autor P. číslo
Opakování přírodověda – bezobratlí živ. (2. stupeň) Word Pavlína Synková 81
Hmyz(2. stupeň) EasiTeach Pavlína Synková 82
Plazi (2. stupeň) EasiTeach Pavlína Synková 83
Ryby (2. stupeň) EasiTeach Pavlína Synková 84
Obojživelníci (2. stupeň) EasiTeach Pavlína Synková 85
Zvířata v Zoo (2. stupeň) EasiTeach Pavlína Synková 86
Období vývoje Země a zemské kůry (2. stupeň) PowerPoint Antonín Šindelka 87
Souhrnné opakování Př – uč. 6. roč. (2. stupeň) Word Pavlína Synková 88
Vývoj Země – přiřazování (2. stupeň) EasiTeach Antonín Šindelka 89
Opakování o člověku I. (2. stupeň) Word Antonín Šindelka 90
Opakování o člověku II. (2. stupeň) Word Antonín Šindelka 91
Původ a vývoj člověka (2. stupeň) PowerPoint Antonín Šindelka 92
Orientace v čase a prostoru (2. stupeň) EasiTeach Pavlína Synková 93
Původ a vývoj člověka – přiřazování (2. stupeň) EasiTeach Antonín Šindelka 94
Ryby a obojživelníci (2. stupeň) Word Antonín Šindelka 95
Živá a neživá příroda (2. stupeň) EasiTeach Pavlína Synková 96
Potravní řetězce v přírodě (2. stupeň) EasiTeach Pavlína Synková 97
Popis jednotlivých částí lidské kostry (2. stupeň) EasiTeach Pavlína Synková 98
Druhy a význam obilnin (2. stupeň) EasiTeach Pavlína Synková 99
Buňka (2. stupeň) EasiTeach Pavlína Synková 100
Pohybová soustava člověka – svaly (2. stupeň) EasiTeach Pavlína Synková 261
Viry(2. stupeň) PowerPoint Lenka Kadlečková 262
Bakterie (2. stupeň) EasiTeach Lenka Kadlečková 263
Trávicí soustava člověka – chrup (2. stupeň) EasiTeach Pavlína Synková 264
Stavba těla rostlin – kořen, stonek, list (2. stupeň) EasiTeach Pavlína Synková 265
Říše hub (2. stupeň) PowerPoint Lenka Kadlečková 266
Skupenství látek (2. stupeň) EasiTeach Lenka Kadlečková 267
Stavba těla rostlin – květ a plod (2. stupeň) EasiTeach Pavlína Synková 268
Přírodopis člověka – test (2. stupeň) Word Pavlína Synková 269
Ekosystémy – základní organismy jedn. ekosystémů (2. stupeň) EasiTeach Pavlína Synková 270
Pícniny, obilniny (2. stupeň) PowerPoint Antonín Šindelka 271
Přírodopis rostlin – plody a semena (2. stupeň) EasiTeach Pavlína Synková 272
Sudokopytníci (2. stupeň) EasiTeach Lenka Kadlečková 273
Lichokopytníci (2. stupeň) EasiTeach Lenka Kadlečková 274
Stromy a keře (2. stupeň) EasiTeach Pavlína Synková 275
Smyslová soustava člověka – sluch (2. stupeň) EasiTeach Pavlína Synková 276
Smyslová soustava člověka – zrak (2. stupeň) EasiTeach Pavlína Synková 277
Přírodopis člověka – písemné opakování (2. stupeň) Word Pavlína Synková 278
Zeleniny (2. stupeň) Word Antonín Šindelka 279
Okopaniny, olejniny (2. stupeň) Word Antonín Šindelka 280
Člověk a příroda – Zeměpis
Název materiálu Formát Autor P. číslo
Vesmír (2. stupeň) EasiTeach Martina Němečková 181
Sluneční soustava (2. stupeň) EasiTeach Martina Němečková 182
Česká republika – sousední státy (2. stupeň) EasiTeach Lenka Kadlečková 183
Ostrovy a poloostrovy (2. stupeň) Word Ivana Benadová 184
Evropská Země – Španělsko (2. stupeň) PowerPoint Antonín Šindelka 185
Itálie (2. stupeň) EasiTeach Martina Němečková 186
Asie (2. stupeň) Word Martina Němečková 187
Asie – největší světadíl (2. stupeň) PowerPoint Antonín Šindelka 188
Afrika (2. stupeň) EasiTeach Martina Němečková 189
Afrika – procvičování (2. stupeň) Word Antonín Šindelka 190
Evropa – průmysl a zemědělství (2. stupeň) Word Antonín Šindelka 191
Středočeský kraj (2. stupeň) EasiTeach Lenka Kadlečková 192
Elektrická energie (Fyzika – 2. stupeň) Word Antonín Šindelka 193
Spotřebiče a zdroje napětí – přiřazování (Fyzika – 2. stupeň) EasiTeach Antonín Šindelka 194
Moravská města (2. stupeň) EasiTeach Martina Němečková 195
Velká Británie (2. stupeň) Word Ivana Benadová 196
Londýn (2. stupeň) PowerPoint Ivana Benadová 197
Francie(2. stupeň) Word Ivana Benadová 198
Monaco (2. stupeň) PowerPoint Ivana Benadová 199
Kraje Česká republika (2. stupeň) EasiTeach Lenka Kadlečková 200
Severní a Střední Amerika (2. stupeň) Word Martina Němečková 321
Paříž (2. stupeň) PowerPoint Ivana Benadová 322
Vodstvo Česká republika (2. stupeň) EasiTeach Lenka Kadlečková 323
Hory a nížiny (2. stupeň) EasiTeach Lenka Kadlečková 324
Belgie (2. stupeň) Word Ivana Benadová 325
Jižní Amerika (2. stupeň) EasiTeach Martina Němečková 326
Itálie (2. stupeň) Word Ivana Benadová 327
Benátky (2. stupeň) PowerPoint Ivana Benadová 328
Austrálie (2. stupeň) EasiTeach Martina Němečková 329
Řím, Vatikán (2. stupeň) PowerPoint Ivana Benadová 330
Polární oblasti (2. stupeň) Word Martina Němečková 331
Norsko (2. stupeň) PowerPoint Ivana Benadová 332
Hory a vrchoviny naší republiky (2. stupeň) PowerPoint Antonín Šindelka 333
Hory, pohoří a nížiny v ČR (2. stupeň) Word Antonín Šindelka 334
Vodstvo v ČR (2. stupeň) Word Antonín Šindelka 335
Karlovarský kraj (2. stupeň) EasiTeach Lenka Kadlečková 336
Živá příroda kolem nás (2. stupeň) PowerPoint Antonín Šindelka 337
Živá příroda a zemědělství (2. stupeň) Word Antonín Šindelka 338
Životní prostředí (2. stupeň) Word Antonín Šindelka 339
Chráněná území v ČR (2. stupeň) PowerPoint Antonín Šindelka 340