Omlouvání žáků

Nepřítomnost žáka ve škole:

  • Zákonný zástupce nejpozději do 2 kalendářních dnů omluví nepřítomnost žáka ve škole.
  • Po návratu do školy má žák  nepřítomnost písemně omluvenou v žákovské knížce,
    a to do 48 hodin.

Omluvit žáka je možné u třídního učitele: