Omlouvání žáků

Nepřítomnost žáka ve škole:

  • Zákonný zástupce nejpozději do 3 kalendářních dnů omluví nepřítomnost žáka ve škole.
  • Po návratu do školy má žák  nepřítomnost písemně omluvenou v žákovské knížce, a to do 48 hodin.

Omluvit žáka je možné u třídního učitele:

  • telefonicky (543 248 940)
  • e-mailem (třídnímu učiteli)
  • datovou schránkou (qb3xb7s)
  • osobně
  • použít el. formulář níže (online)

Online