Podatelna

Úřední hodiny

Podatelna
pondělí – pátek 8.30 – 12.00
Pokladní hodiny
pondělí, středa, pátek 11.00 – 12.00
Vydávání potvrzení žákům
pondělí – pátek 9.40 – 10.00 (velká přestávka)

Podatelna

Doručené dokumenty se přijímají v místě k tomu určeném – podatelna, která sídlí na adrese:
Základní škola a praktická škola Brno,
Vídeňská 244/26.

Na této adrese jsou ve výše uvedených  úředních hodinách přijímány dokumenty v analogové podobě a dokumenty v digitální podobě doručované na přenosných technických nosičích dat.

Naše organizace je vybavena zařízením, které umožňuje příjem datových zpráv doručovaných na elektronickou adresu školského zařízení: datovou schránkou: qb3xb7s, vedenividenska@post.cz, doručovaných na přenosných technických nosičích dat.

Toto zařízení je schopno přijmout datové zprávy na technických nosičích dat typu CD, DVD a paměťové médium USB, CD a DVD musí být ve formátu ISO 9660. Paměťové médium USB musí mít systém souborů FAT32 nebo NTFS. Dokumenty jsou přijímány v následujících formátech: PDF, PDF/A, DOC, DOCX, XLS, XLSX a TXT.

Pokud je školskému zařízení dodán dokument v analogové podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, nebo dokument v digitální podobě, který není dostupný podatelně, a lze-li z něj určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí školské zařízení odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se školskému zařízení ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, školské zařízení dokument nezpracovává. Školské zařízení také nezpracovává dokument v analogové podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem a současně z něj nelze určit, kdo jej odeslal.