Zaměstnanci

Pedagogičtí pracovníci

Ředitel školy Mgr. Gordon Brei
Zástupce ředitele Mgr. Miroslava Růsková
Mgr. Martina Straková
Výchovný poradce Mgr. Miroslava Růsková
Metodik prevence PhDr. Bohumil Novotný
Metodik ICT Mgr. Martina Straková
Koordinátor EVVO Mgr. Ewa Wasserbauerová
Učitelé p. uč. Mgr. et Mgr. Iveta Bognerová
p. uč. Mgr. Anna Breiová
p. uč. Mgr. Viera Bučková
p. uč. Mgr. Vlasta Čejková
p. uč. Ing. Petra Hamplová
p. uč. Mgr. Eva Jelínková
p. uč. Mgr. Jarmila Kitnerová
p. uč. Mgr. Marcela Kubišová
p. uč. PhDr. Bohumil Novotný
p. uč. Mgr. Kateřina Petříková
p. uč. Mgr. Marie Smrčková
p. uč. Mgr. Jana Svobodová
p. uč. Mgr. Eva Schrimpelová
p. uč. Mgr. Daria Škvorcová
p. uč. Mgr. Mária Šufeislová
p. uč. Mgr. Jan Vrožina
p. uč. Mgr. Ewa Wasserbauerová
p. uč. Mgr. Josef Žáček
p. uč. Miroslav Přichystal
Asistent pedagoga p. as. Michaela Ballon-Mierna
p. as. Šárka Bočková
p. as. Pavlína Čechmánková
p. as. Helena Doleželová
p. as. Ladislav Horváth
p. as. Zdeňka Hradská
p. as. Bc. Adéla Mandelíková (MD)
p. as. Mgr. Klára Nitče (MD)
Školní družina p. vychovatelka Marcela Beránková (ranní a odpolední družina)
p. vychovatelka Mgr. Adriana Horáková (odpolední družina)

Nepedagogičtí pracovníci

Provozní zaměstnanci školy

ekonomka školy Dana Maronczáková
mzdová účetní, hospodářka školy Miroslava Štosová
techničtí pracovníci Jiří Pokorný
Miroslav Pojer
úklid školy Jana Alexová
Ladislav Horváth
Miroslav Pojer
výdejna stravy Anna Pfefferová