Základní škola

Škola má dlouholetou tradici kvalitního vyučování s individuálním přístupem, logopedickou péčí, zájmovou činností. Žáci se vzdělávají ve třídách se sníženým počtem žáků. Zaměřujeme se na děti se speciálními vzdělávacími potřebami, s lehkým mentálním postižením, se zdravotním postižením: specifické poruchy učení, poruchy […]

Střední škola

Kód a název oboru vzdělání 78-62-C/02  Praktická škola dvouletá Forma studia Dvouletá denní forma vzdělávání. Praktická škola je určena žákům s ukončenou povinnou školní docházkou, kde jejich vzdělávání bylo přizpůsobeno speciálním vzdělávacím potřebám. Žáci po ukončení studia, nebo i po […]

Aktuality

Výuka 1. 12. – 3. 12. 2021

Výuka probíhá podle systému třídních učitelů. Bližší informace podají třídní učitelé.

VÝUKA 1. 12., 2. 12. 2021 (středa, čtvrtek)

1. stupeň ZŠ – od 8.00 do 11.40 hodin

2. stupeň ZŠ – od 8.00 do 12.00 hodin

střední škola PŠ – od 8.00 do 12.00 hodin

VÝUKA 3. 12. 2021 (pátek)

Výuka pro všechny žáky od 8.00 do 11.40 hodin

Školní družina probíhá beze změn.

 

 

Screeningové testování

Probíhá ve dnech
22.
11. 2021, 29. 11. 2021, 6. 12. 2021 a pak následně každé pondělí.

Testování probíhá od 7.30 hodin podle rozpisu tříd. Vstup do školy z ulice Vídeňská. 
Testování nepodstupují žáci: 14 dnů po plně dokončeném očkování. Žáci, zákonní zástupci žáků doloží potvrzení o očkování, pokud jste tak již neučinili.
Prodělání onemocnění Covid–19 (splňuje podmínku 180 dní po prodělání nemoci) Žáci, zákonní zástupci žáků doloží potvrzení o prodělání nemoci žáka, pokud jste tak již neučinili.
Dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test).

Informace k testování (MŠMT, 20.11.2021, pdf)

 

Opatření od 25. 10. 2021

Informace pro žáky a zákonné zástupce.

S ohledem na aktuální epidemickou situaci vláda schválila nová opatření.

Nově budou při hromadných akcích ve vnitřních prostorech povinné respirátory vždy bez ohledu na počet účastníků. Během výuky ve třídě nemusí být ochrana dýchacích cest (očkovaní učitelé, žáci).

Informace pro školy (MŠMT, 25. 10. 2021, pdf)