Základní škola, Přípravná třída

Škola má dlouholetou tradici kvalitního vyučování s individuálním přístupem, logopedickou péčí, zájmovou činností. Žáci se vzdělávají ve třídách se sníženým počtem žáků. Přípravná třída základní školy Dítě může být do přípravné třídy přijato kdykoliv v průběhu školního roku, a to […]

Střední škola

Kód a název oboru vzdělání 78-62-C/02  Praktická škola dvouletá Forma studia Dvouletá denní forma vzdělávání. Praktická škola je určena žákům s ukončenou povinnou školní docházkou, kde jejich vzdělávání bylo přizpůsobeno speciálním vzdělávacím potřebám. Žáci po ukončení studia, nebo i po […]

Aktuality

Třídní schůzky 21. 6. 2023

Dne 21. 6. 2023 proběhnou od 16.00 hodin do 17.00 hodin Třídní schůzky.

Rodiče (zákonní zástupci) budou informováni o průběhu třídních schůzek třídními učiteli.

Přijímací řízení – střední škola

Přijímací řízení do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024

Více zde…

Zápis do Základní školy

Žáci 1. třídy, 2023/2024, informace o místu

Více informací zde…

Zápis do přípravné třídy

pro školní rok 2023/2024

Stále máte možnost zapsat dítě do přípravné třídy. (Bližší informace na telefonu 731 507 323).

Více informací zde…