Základní škola

Škola má dlouholetou tradici kvalitního vyučování s individuálním přístupem, logopedickou péčí, zájmovou činností. Žáci se vzdělávají ve třídách se sníženým počtem žáků. Zaměřujeme se na děti se speciálními vzdělávacími potřebami, s lehkým mentálním postižením, se zdravotním postižením: specifické poruchy učení, poruchy […]

Střední škola

Kód a název oboru vzdělání 78-62-C/02  Praktická škola dvouletá Forma studia Dvouletá denní forma vzdělávání. Praktická škola je určena žákům s ukončenou povinnou školní docházkou, kde jejich vzdělávání bylo přizpůsobeno speciálním vzdělávacím potřebám. Žáci po ukončení studia, nebo i po […]

Aktuality

Výuka od 12. 4. 2021

Zahájení výuky v pondělí 12. 4. 2021. 

Před výukou bude probíhat v PO a ČT antigenní testování žáků. Vstup do školy z ulice Vídeňská. Rodiče doprovázejících žáků mohou být přítomni u testování. Rodiče si donesou návleky na boty.

Výuka bude probíhat podle STU celý týden 12.4. – 16.4. 2021

  • 1. stupeň od 8.00 hodin do 11.40 hodin
  • 2. stupeň od 8.00 hodin do 12.00 hodin

V pondělí 12. 4. 2021 ranní družina vzhledem k testování žáků bude uzavřena. Odpolední družina bude probíhat bez změny.

Bližší informace Otevření školy od 12. 4. 2021. Rodiče budou informováni třídními učiteli.

Leták pro žáka

Leták pro rodiče

Leták provedení testu

Leták přehled návazných postupů