Základní škola, Přípravná třída

Škola má dlouholetou tradici kvalitního vyučování s individuálním přístupem, logopedickou péčí, zájmovou činností. Žáci se vzdělávají ve třídách se sníženým počtem žáků. Přípravná třída základní školy Dítě může být do přípravné třídy přijato kdykoliv v průběhu školního roku, a to […]

Střední škola

Kód a název oboru vzdělání 78-62-C/02  Praktická škola dvouletá Forma studia Dvouletá denní forma vzdělávání. Praktická škola je určena žákům s ukončenou povinnou školní docházkou, kde jejich vzdělávání bylo přizpůsobeno speciálním vzdělávacím potřebám (zdravotním oslabením a zdravotním znevýhodněním, specifické poruchy […]

Aktuality

Přijímací řízení – střední škola

Přijímací řízení do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025

  • 1. termín 9. dubna 2024 od 9.00 hodin
  • 2. termín 10. dubna 2024

Více zde…

Zápis do Základní školy

Vážení rodiče, dovolujeme si Vás pozvat k zápisu dítěte k plnění povinné školní docházky a zápisu do přípravné třídy na školní rok 2024/2025

Zápis do 1. třídy a Přípravné třidy proběhne

ve dne 16. dubna 2024 od 9.00 hodin do 15.30 hodin.
(rezervace konkrétního času je možná po telefonu 731 507 325)

Pokud se nebudete moci dostavit k zápisu 16. 4. 2024, můžete tak učinit dne 18. 4. 2024 od 11:00 do 15:00 h (daný termín domluvit po telefonu 731 507 325).

Bližší informace k zápisu do 1. třídy Základní školy 

Bližší informace k přihlášení do Přípravné třídy při základní škole

Školní připravenost

Webináře a semináře (pdf)
Pro rodiče budoucích prvňáčků ZŠ, můžete zvážit přihlášení.

Den otevřených dveří

Základní škola a praktická škola Brno, Vídeňská, příspěvková organizace

Vás zve na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který si můžete domluvit telefonicky.

Vzděláváme žáky v oboru základního a středního vzdělávání.

Rádi Vám individuálně ukážeme školu a sdělíme bližší informace.

Den je určen pro budoucí žáky naši školy a jejich zákonné zástupce.

Den je určen pro zákonné zástupce, jejichž děti navštěvují naši školu a chtějí se podívat, jak probíhá vzdělávání našich žáků. Zákonní zástupci si domluví termín s třídními učiteli.

Těšíme se na Vaši návštěvu 🙂