Základní škola, Přípravná třída

Škola má dlouholetou tradici kvalitního vyučování s individuálním přístupem, logopedickou péčí, zájmovou činností. Žáci se vzdělávají ve třídách se sníženým počtem žáků. Přípravná třída základní školy Dítě může být do přípravné třídy přijato kdykoliv v průběhu školního roku, a to […]

Střední škola

Kód a název oboru vzdělání 78-62-C/02  Praktická škola dvouletá Forma studia Dvouletá denní forma vzdělávání. Praktická škola je určena žákům s ukončenou povinnou školní docházkou, kde jejich vzdělávání bylo přizpůsobeno speciálním vzdělávacím potřebám. Žáci po ukončení studia, nebo i po […]

Aktuality

Zahájení školního roku 2022/2023

Zahájení školního roku proběhne 1. 9. 2022 (čtvrtek) od 8.00 hodin do 8.45 hodin.

Školní družina dne 1. 9. 2022 nebude v provozu.

Bližší informace pro přihlášení žáka do školní družiny a stravování (oběd) budou vyvěšeny na webových stránkách školy po 10. 8. 2022.

Seznam učebních pomůcek pro žáky nastupující do 1. třídy:

Hlavní prázdniny

Hlavní prázdniny proběhnou od 1. 7. 2022 do 31. 8. 2022 Více …

Úřední hodiny:
Středa od 8.00 hodin do 11.00 hodin.

Dne 7.7. 2022 (úřední hodiny ve čtvrtek) a 19.7. 2022 (úřední hodiny v úterý).