Základní škola, Přípravná třída

Škola má dlouholetou tradici kvalitního vyučování s individuálním přístupem, logopedickou péčí, zájmovou činností. Žáci se vzdělávají ve třídách se sníženým počtem žáků. Přípravná třída základní školy Dítě může být do přípravné třídy přijato kdykoliv v průběhu školního roku, a to […]

Střední škola

Kód a název oboru vzdělání 78-62-C/02  Praktická škola dvouletá Forma studia Dvouletá denní forma vzdělávání. Praktická škola je určena žákům s ukončenou povinnou školní docházkou, kde jejich vzdělávání bylo přizpůsobeno speciálním vzdělávacím potřebám. Žáci po ukončení studia, nebo i po […]

Aktuality

Kam po Základní škole?

Nejste ještě rozhodnutí?

Zvolte naši střední školu 😊. Jsme zaměřeny na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Menší počet žáků ve třídě. Individuální přístup k žákovi. Více zde… 

 

Screeningové testování

Mimořádné opatření MZČR k testování žáků ve školách a MŠMT

3. 1. – 16. 1. 2022 probíhá testování 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek.

Od 17. 1. 2022 probíhá testování každé pondělí.

Screeningové testování bude probíhat v daný den pro žáky od 7.30 hodin podle rozpisu tříd (nutné dodržovat přesný příchod k testování podle rozpisu tříd). Vstup do školy z ulice Vídeňská

Testování se týká všech žáků i zaměstnanců škol – jak neočkovaných, tak očkovaných (i posilovací dávkou) i těch, kteří prodělali nemoc.

Leták pro rodiče (pdf)

Informace k testování (MŠMT, 30. 12. 2021, pdf)