Základní škola, Přípravná třída

Škola má dlouholetou tradici kvalitního vyučování s individuálním přístupem, logopedickou péčí, zájmovou činností. Žáci se vzdělávají ve třídách se sníženým počtem žáků. Přípravná třída základní školy Dítě může být do přípravné třídy přijato kdykoliv v průběhu školního roku, a to […]

Střední škola

Kód a název oboru vzdělání 78-62-C/02  Praktická škola dvouletá Forma studia Dvouletá denní forma vzdělávání. Praktická škola je určena žákům s ukončenou povinnou školní docházkou, kde jejich vzdělávání bylo přizpůsobeno speciálním vzdělávacím potřebám. Žáci po ukončení studia, nebo i po […]

Aktuality

Výuka 16.5. – 20.5. 2022

Výuka probíhá podle systému třídních učitelů na základě probíhající školy v přírodě. Bližší informace podají třídní učitelé, zastupující učitelé.

První stupeň základní školy
Výuka od 8.00 hodin do 11.40 hodin.

Druhý stupeň základní školy a střední škola PŠ
Výuka od 8.00 hodin do 12.00 hodin.

Školní družina probíhá beze změn.

Škola v přírodě

Proběhne v rekreačním středisku „Prudká“.

Termín: 16. 5. 2022 – 20. 5. 2022 
Rekreační středisko Prudkáodkaz na webové stránky 
Bližší informace k odjezdu a příjezdu (pdf)

Podrobnější informace předány zákonným zástupcům dětí, které jedou na školu v přírodě.

Zápis do 1. třídy, Přípravné třídy

 

Výsledky rozhodnutí do 1. třídy na školní rok 2022/2023 

Zápis do první třídy a Přípravné třídy na školní rok 2022/2023 proběhlo ve dnech:

1. dubna 2022 (pátek), 5. dubna 2022 (úterý) a 28. dubna 2022 (čtvrtek)

V čase: od 9.00h do 16.00h

Bližší informace:

Zápis do první třídy

Zápis do přípravné třídy

Přijímací řízení – střední škola

Přijímací řízení do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023

Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku 2022/2023

I. kolo přijímacího řízení na obor Praktická škola dvouletá proběhlo:

22. dubna 2022 (pátek) – 1. termín

26. dubna 2022 (úterý) – 2. termín

Uchazeči přijímacího řízení budou informováni písemně o průběhu přijímacího řízení. 

Více zde…

Informace, od 14. 3. 2022 změna nošení ochranného prostředku

Vládou schválená nová mimořádná opatření. Tímto mimořádným opatřením se od 14. 3. 2022 ruší povinnost nosit ochranný prostředek ve škole a to jak pro žáky, tak pro zaměstnance či třetí osoby nacházející se ve škole.  Více…  (pdf)

Informace – ke změně MO MZD k nošení ochranného prostředku (MŠMT, 11. 3. 2022, pdf)

Mimořádné opatření (MZČR, 10. 3. 2022, pdf)

Informace, pomoc Ukrajině

Zaměstnanci školy přispěli na sbírku (potřebné věci – oblečení). Vše bylo předáno organizátoru sbírky SPSCHBR a následně předány Českému červenému kříži.