Základní škola

Škola má dlouholetou tradici kvalitního vyučování s individuálním přístupem, logopedickou péčí, zájmovou činností. Žáci se vzdělávají ve třídách se sníženým počtem žáků. Zaměřujeme se na děti se speciálními vzdělávacími potřebami, s lehkým mentálním postižením, se zdravotním postižením: specifické poruchy učení, poruchy […]

Praktická škola

Kód a název oboru vzdělání 1. ročník, 2. ročník: 78-62-C/02  Praktická škola dvouletá Forma studia denní forma vzdělávání Praktická škola je určena žákům s ukončenou povinnou školní docházkou a vzdělávání bylo přizpůsobeno jejich speciálním vzdělávacím potřebám. Žáci po ukončení studia, […]

Aktuality

Třídní schůzky

Dne 25. 1. 2021 proběhnou od 15.30 hodin do 17.00 hodin Třídní schůzky

a od 16.00 hodin informativní schůzka rodičů vycházejících žáků.

Výuka od 4. 1. 2021

Naše škola je otevřena, výuka probíhá podle rozvrhu hodin jednotlivých tříd.

Provoz školní družiny a stravování probíhá bez změny.

Usnesení vlády české republiky