Základní škola, Přípravná třída

Škola má dlouholetou tradici kvalitního vyučování s individuálním přístupem, logopedickou péčí, zájmovou činností. Žáci se vzdělávají ve třídách se sníženým počtem žáků. Přípravná třída základní školy Dítě může být do přípravné třídy přijato kdykoliv v průběhu školního roku, a to […]

Střední škola

Kód a název oboru vzdělání 78-62-C/02  Praktická škola dvouletá Forma studia Dvouletá denní forma vzdělávání. Praktická škola je určena žákům s ukončenou povinnou školní docházkou, kde jejich vzdělávání bylo přizpůsobeno speciálním vzdělávacím potřebám (zdravotním oslabením a zdravotním znevýhodněním, specifické poruchy […]

Aktuality

Přijímací řízení – střední škola

2. kolo školního přijímací řízení do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025

Termín 12. června 2024 od 9.00 hodin

Více zde…

Výsledky přijímacího řízení na SŠ

obor: Praktická škola dvouletá, kód: 78-62-C/02 na školní rok 2024/25

Výsledky přijímacího řízení (pdf)

Rozpis výsledků probíhající školní přijímací zkoušky (pdf)