Základní škola

Škola má dlouholetou tradici kvalitního vyučování s individuálním přístupem, logopedickou péčí, zájmovou činností. Žáci se vzdělávají ve třídách se sníženým počtem žáků. Zaměřujeme se na děti se speciálními vzdělávacími potřebami, s lehkým mentálním postižením, se zdravotním postižením: specifické poruchy učení, poruchy […]

Střední škola

Kód a název oboru vzdělání 78-62-C/02  Praktická škola dvouletá Forma studia Dvouletá denní forma vzdělávání. Praktická škola je určena žákům s ukončenou povinnou školní docházkou, kde jejich vzdělávání bylo přizpůsobeno speciálním vzdělávacím potřebám. Žáci po ukončení studia, nebo i po […]

Aktuality

Výuka od 13. 9. 2021

Výuka od pondělí 13. 9. 2021 probíhá podle rozvrhu hodin tříd. 

Bližší informace podají žákům a zákonným zástupcům třídní učitelé.

Provoz školní družiny: ranní 6.30 – 7.40h, odpolední 11.40 – 16.30h. Více …

MŠMT vydává aktuální informace o provozu škol a školských zařízení platné od 13. 9. 2021(pdf)