Základní škola

Škola má dlouholetou tradici kvalitního vyučování s individuálním přístupem, logopedickou péčí, zájmovou činností. Žáci se vzdělávají ve třídách se sníženým počtem žáků. Zaměřujeme se na děti se speciálními vzdělávacími potřebami, s lehkým mentálním postižením, se zdravotním postižením: specifické poruchy učení, poruchy […]

Střední škola

Kód a název oboru vzdělání 78-62-C/02  Praktická škola dvouletá Forma studia Dvouletá denní forma vzdělávání. Praktická škola je určena žákům s ukončenou povinnou školní docházkou, kde jejich vzdělávání bylo přizpůsobeno speciálním vzdělávacím potřebám. Žáci po ukončení studia, nebo i po […]

Aktuality

Výuka 25. 10., 26. 10. 2021

Informace pro žáky a zákonné zástupce.

Výuka ve dnech 25. 10. 2021 (pondělí) a 26. 10. 2021 (úterý) bude probíhat bez odpoledního vyučování.

 

Podzimní prázdniny

Proběhnou ve dnech 27. 10. 2021 a 29. 10. 2021. Více …