Základní škola, Přípravná třída

Škola má dlouholetou tradici kvalitního vyučování s individuálním přístupem, logopedickou péčí, zájmovou činností. Žáci se vzdělávají ve třídách se sníženým počtem žáků. Přípravná třída základní školy Dítě může být do přípravné třídy přijato kdykoliv v průběhu školního roku, a to […]

Střední škola

Kód a název oboru vzdělání 78-62-C/02  Praktická škola dvouletá Forma studia Dvouletá denní forma vzdělávání. Praktická škola je určena žákům s ukončenou povinnou školní docházkou, kde jejich vzdělávání bylo přizpůsobeno speciálním vzdělávacím potřebám (zdravotním oslabením a zdravotním znevýhodněním, specifické poruchy […]

Aktuality

Třídní schůzky 19. 6. 2024

Dne 19. 6. 2024 proběhnou od 16.00 hodin do 17.00 hodin Třídní schůzky.

Rodiče (zákonní zástupci) budou informováni o průběhu třídních schůzek třídními učiteli.

Výuka 17. 6. – 28. 6. 2024

Výuka probíhá podle systému třídních učitelů. Bližší informace podají třídní učitelé, zastupující učitelé.

První stupeň základní školy
Výuka od 8.00 hodin do 11.40 hodin.

Druhý stupeň základní školy a střední škola PŠ
Výuka od 8.00 hodin do 12.00 hodin.

Školní družina
Ranní a odpolední družina bude probíhat bez změny.

Závěrečné zkoušky SŠ

Závěrečné zkoušky – Praktická škola dvouletá,  Více…

11.6.2024 – praktická část zkoušky 

20.6.2024 – teoretická část závěrečné zkoušky 

Přijímací řízení – střední škola

2. kolo školního přijímací řízení do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025

Termín 12. června 2024 od 9.00 hodin

Více zde…