Základní škola

Škola má dlouholetou tradici kvalitního vyučování s individuálním přístupem, logopedickou péčí, zájmovou činností. Žáci se vzdělávají ve třídách se sníženým počtem žáků. Zaměřujeme se na děti se speciálními vzdělávacími potřebami, s lehkým mentálním postižením, se zdravotním postižením: specifické poruchy učení, poruchy […]

Střední škola

Kód a název oboru vzdělání 78-62-C/02  Praktická škola dvouletá Forma studia Dvouletá denní forma vzdělávání. Praktická škola je určena žákům s ukončenou povinnou školní docházkou, kde jejich vzdělávání bylo přizpůsobeno speciálním vzdělávacím potřebám. Žáci po ukončení studia, nebo i po […]

Aktuality

Třídní schůzky

Dne 5. 5. 2021 proběhnou od 16.00 hodin do 17.00 hodin Třídní schůzky.

Rodiče (zákonní zástupci) budou informováni o průběhu třídních schůzek třídními učiteli.

 

Zápis do 1. třídy a přípravné třídy

Vážení rodiče, dovolujeme si Vás pozvat k zápisu do 1. třídy a přípravné třídy základní školy ve dne  29. dubna 2021 od 8.00 do 16.00 hodin.

Bližší informace:

 

Výuka od 19. 4. 2021, od 12. 4. 2021

 

Před výukou bude probíhat v PO a ČT antigenní testování žáků (pdf).
Vstup do školy z ulice Vídeňská.
Rodiče doprovázejících žáků mohou být přítomni u testování. Rodiče si donesou návleky na boty.

Od pondělí, 19. 4. 2021 vyučování podle rozvrhu hodin.

Provoz školní družiny a stravování probíhá bez změny.

Výuka bude probíhat podle STU celý týden 12.4. – 16.4. 2021

V pondělí 12. 4. 2021 ranní družina vzhledem k testování žáků bude uzavřena. Odpolední družina bude probíhat bez změny.

Bližší informace Otevření školy od 12. 4. 2021 (pdf). Rodiče budou informováni třídními učiteli.

Leták pro žáka

Leták pro rodiče

Leták provedení testu

Leták přehled návazných postupů