Třídní schůzky

 

zahájení školy 20. 9. 2023 15.00 – 16.00 h
informativní schůzka
1. čtvrtletí 22. 11. 2023 16.00 – 17.00 h 
16.30 h – informativní schůzka rodičů vycházejících žáků
1. pololetí 24. 1. 2024 16.00 – 17.00 h 
16.30 h – informativní schůzka rodičů vycházejících žáků
3. čtvrtletí 24. 4. 2024 16.00 – 17.00 h 
2. pololetí 19. 6. 2024 16.00 – 17.00 h


Dotazník pro rodiče ke stažení (pdf)   

Na základě dotazníkového šetření získáme informace o škole ze strany rodičů, na základě kterých můžeme dále školu směřovat správným směrem k budování kvalitnější školy.

Jak odevzdat Dotazník pro rodiče:

  • osobně do kanceláře zástupce ředitele,
  • osobně třídnímu učiteli,
  • poslat datovou schránkou,
  • e-mailem s elektronickým podpisem,
  • poslat dopisem českou poštou.