Třídní schůzky

 

1. zahájení školy 21. 9. 2022 15.00 – 16.00 h
informativní schůzka
2.  (1. čtvrtletí) 9. 11. 2022 16.00 – 17.00 h 
16.30 h – informativní schůzka rodičů vycházejících žáků
3. (1. pololetí) 18. 1. 2023 16.00 – 17.00 h 
16.30 h – informativní schůzka rodičů vycházejících žáků
4. (3. čtvrtletí) 19. 4. 2023 16.00 – 17.00 h 
5. (2. pololetí) 21. 6. 2023 16.00 – 17.00 h