Třídní schůzky

 

1.  (1. čtvrtletí) 10. 11. 2021 16.00 – 17.00 h 
16.30 h – informativní schůzka rodičů vycházejících žáků
2. (1. pololetí) 19. 1. 2021 16.00 – 17.00 h 
16.30 h – informativní schůzka rodičů vycházejících žáků
3. (3. čtvrtletí) 20. 4. 2022 16.00 – 17.00 h 
4. (2. pololetí) 15. 6. 2022 16.00 17.00 h