o Škole

Základní škola a praktická škola Brno, Vídeňská, příspěvková organizace je zřízená JmK, která sdružuje činnost základní školy a střední školy.

Základní škola

poskytuje základní vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.

Střední škola

Praktická škola dvouletá je určena žákům se speciálními vzdělávacím potřebami a ukončenou povinnou školní docházkou.
Součástí školy je Přípravná třída. Přípravná třída je určena pro děti s odkladem školní docházky, dodatečným odkladem povinné školní docházky a pro všechny děti, kterým pravidelná příprava a odborná pomoc pomůže usnadnit úspěšné zahájení povinné školní docházky.