o Škole

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov Brno, Vídeňská, příspěvková organizace je zřízená JmK, která sdružuje činnost základní školy, střední školy, školní jídelny a dětského domova.

Základní škola poskytuje základní vzdělávání žákům se zdravotním postižením. Střední škola poskytuje střední vzdělávání žákům se zdravotním postižením. Dětský domov poskytuje náhradní výchovnou péči v zájmu jejich zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání.