Předměty 2. stupeň

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník
Čj Čj Čj Čj
Aj Aj Aj Aj
Nj Nj Nj Nj
M M M M
D D Inf Inf
Ov Ov D D
F F Ov Ov
P P F F
Z Z P Ch
Hv Hv Z P
Vv Vv Hv Z
Vkz Vkz Vv Hv
Tv Tv Tv Vv
Pv Pv Pv Tv
Pv