Předměty 2. stupeň

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník
ZŠp ZŠp ZŠp ZŠp
Čj Čj Čj Čj Čj Čj Čj Čj
Aj Aj Aj Aj Aj Aj Aj Aj
M M M Nj M Nj M Nj
Inf Inf Inf M R M R M
D D D Inf Inf Inf Inf Inf
Ov Ov Ov D D D D D
P F F Ov Ov Ov Ov Ov
Z P P F F F F F
Hv Z Z P P Ch Ch Ch
Vv Hv Hv Z Z P P P
Tv Vv Vv Hv Hv Z Z Z
Pv Etv Tv Vv Vv Hv Hv Hv
Vz Pv Etv Rv Vv Vv Vv
Tv Tv Tv Etv Rv Etv
Pv Pv Pv Vz Tv Vz
Tv Tv Pv Tv
Pv Pv Pv