Organizace roku

Školní rok 2023/2024

Zahájení školního roku v pondělí 4. září 2023.

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2024.
Období školního vyučování ve druhém pololetí ukončeno v pátek 28. června 2024.

PRÁZDNINY ve školním roce 2023/2024

Podzimní prázdniny: 26. 10. 2023 a 27. 10. 2023 (čtvrtek, pátek; výuka od pondělí 30. 10. 2023)
Vánoční prázdniny: 23. 12. 2023 – 2. 1. 2024 (zahájení výuky ve středu 3. 1. 2024)
Pololetní prázdniny: 2. 2. 2024 (pátek; navazují jarní prázdniny od 5. 2. 2024)
Jarní prázdniny: 5. 2. 2024 – 11. 2. 2024 (zahájení výuky v pondělí 12. 2. 2024)
Velikonoční prázdniny: 28. 3. 2023 (čtvrtek; zahájení výuky od úterý 2. 4. 2024)
Hlavní prázdniny: 29. 6. 2024 – 1. 9. 2024
(zah. výuky ve šk. roce 2024/2025 v pondělí 2. 9. 2024)

VOLNÉ DNY ve školním roce 2023/2024

V souladu s §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve dnech 9. 5. a 10. 5. 2024 (čtvrtek, pátek) pro všechny žáky ZŠ a SŠ vyhlašuje ředitelka školy volný den. Žádost byla schválena Radou JmK.