Škola

Hlavní školní budova prošla nákladnou rekonstrukcí, jejíž první etapa byla ukončena na podzim 2009, druhá etapa na podzim 2012
a třetí etapa na jaře 2018. V současné době je naše škola jednou z nejvýstavnějších historických budov na ulici Vídeňská.
K výukovým účelům používáme odborné učebny a školní pozemek – zahrada.

Budova školy, zahrada

Odborné učebny

Třída pro žáky s PAS

Přípravná třída