Vedení, provozní úsek

Ředitel Mgr. Gordon Brei
tel.: 543 248 940
mobil: 731 507 323

e-mail: gordon.brei@videnska.cz
e-mail: vedenividenska@post.cz

Zástupce ředitele Mgr. Miroslava Růsková
tel.: 543 248 940
e-mail: miroslava.ruskova@videnska.cz

Mgr. Martina Straková
tel.: 543 248 940
e-mail: martina.strakova@videnska.cz

Mzdová účetní, hospodářka Miroslava ŠTOSOVÁ
tel.: 543 248 940
e-mail: miroslava.stosova@videnska.cz
Ekonomka Dana Maronczáková
tel.: 543 248 940
e.mail: dana.maronczakova@videnska.cz
e-mail: vedenividenska@post.cz
Pověřenec pro ochranu osobních údajů Bc. Jaroslav Kocián
mobil: 725 654 319
e-mail: gdbr@jkaccounting.cz