Dokumenty

Oficiální dokumenty vztahující se k chodu školy.

Výroční zpráva

 Školní řád:

Program školy proti šikaně