Archiv aktualit

Volný den 27. 11. 2023 pro žáky


Dne 27. 11. 2023 Českomoravský odborový svaz vyhlásil výstražnou stávku.

Dopis odborového svazu rodičům

Všichni zaměstnanci školy podpoří výstražnou stávku.

Dne 27. 11. 2023 bude škola uzavřena. Děkujeme za sounáležitost.

Dne 27. 11. 2023 (pondělí) pro všechny žáky ZŠ a SŠ vyhlašuje ředitelka školy volný den (ředitelské volno).

Pro tento den je mimo provoz výdejna stravy i školní družina.

Do školy se žáci vrátí v úterý 28. 11. 2023. Výuka bude probíhat podle R.H.

Třídní schůzky 22. 11. 2023

Dne 22. 11. 2023 proběhnou od 16.00 hodin do 17.00 hodin Třídní schůzky.

16.30 hodin – informativní schůzka rodičů vycházejících žáků

Rodiče (zákonní zástupci) budou informováni o průběhu třídních schůzek třídními učiteli.

Volný den 29. 9. 2023

Informace pro žáky a jejich rodiče (zákonné zástupce)

V souladu s §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) dne 29.9.2023 (pátek) pro všechny žáky ZŠ a SŠ vyhlašuje ředitelka školy volný den. Žádost byla schválena Radou JmK.

Pro tento den je mimo provoz výdejna stravy i školní družina.

Do školy se žáci vrátí v pondělí 2. 10. 2023.

Školská rada

Dne 5. 10. 2023 se sejde v 15.00 hodin Školská rada v prostorách školy. 

Podzimní prázdniny

Proběhnou ve dnech 26. 10. 2022 a 27. 10. 2023. Více …

Ukliďme Česko


Dne 22. 9. 2023 proběhne akce Ukliďme Česko.

Naše škola se dané akce účastní pod názvem „Zatočíme s odpady“.

V daný den je upravená výuka: Bližší informace o průběhu dne sdělí třídní učitelé.
1. stupeň ZŠ: 8.00 – 11.40 hodin
2. stupeň ZŠ a SŠ – PŠ: 8.00 – 12.00 hodin

Provoz ŠD bez změn.

Třídní schůzky 20.9.2023


Dne 20. 9. 2023 proběhnou od 15.00 hodin do 16.00 hodin Třídní schůzky.

Rodiče (zákonní zástupci) budou informováni o průběhu třídních schůzek třídními učiteli.

Výuka od 18. 9. 2023


Informace pro žáky a jejich rodiče (zákonné zástupce)

Výuka od 18. 9. 2023 bude probíhat podle rozvrhu hodin jednotlivých tříd.
Bližší informace podají třídní učitelé.

Výuka 4.9. – 15.9. 2023

Informace pro žáky a jejich rodiče o průběhu výuky v daných dnech.


Výuka ve dnech od 4. 9. 2023 do 15. 9. 2023 (pdf)

Do školní družiny byli přijati všichni žáci, na základě podaného zápisního lístku.  Více o ŠD…

Stravování ve školní jídelně (oběd) od 5. 9. 2023

Přijímací řízení do SŠ

Informace pro žáky a jejich rodiče.

3. kolo přijímacího řízení na obor Praktická škola dvouletá proběhne dne 6. 9. 2023
Více…