Archiv aktualit

Výuka 26.11. – 30.11. 2021

Výuka probíhá podle systému třídních učitelů. Bližší informace podají třídní učitelé.

Pátek 26. 11. 2021  od 8.00 hodin do 11.40 hodin.
Pondělí 29. 11. 2021 příchod do školy podle rozpisu tříd na preventivní testování.
Konec vyučování 1. stupeň ZŠ končí v 11.40 hodin, 2. stupeň ZŠ a střední škola končí ve 12.35 hodin.
Úterý 30. 11. 2021 od 8.00 hodin do 1. stupeň ZŠ – 11.40 hodin, 2. stupeň ZŠ a střední škola – 12.35 hodin. 

Školní družina probíhá beze změn.

 

Screeningové testování

Screeningové testování bude probíhat od 7.30 hodin podle rozpisu tříd. Vstup do školy z ulice Vídeňská. Testování nepodstupují žáci – 14 dnů po plně dokončeném očkování nebo po prodělání onemocnění covid – 19 (splňuje podmínku 180 dní po prodělání nemoci) Žáci, zákonní zástupci žáků doloží potvrzení o očkování, prodělání nemoci žáka, pokud jste tak již neučinili.

Screeningové testování probíhá ve dnech 22. 11. 2021 a 29. 11. 2021

Informace k testování (MŠMT, 12.11.2021, pdf)

Screeningové testování

Screeningové testování bude probíhat od 7.30 hodin podle rozpisu tříd. Vstup do školy z ulice Vídeňská. Testování nepodstupují žáci – 14 dnů po plně dokončeném očkování nebo po prodělání onemocnění covid – 19 (splňuje podmínku 180 dní po prodělání nemoci) Žáci, zákonní zástupci žáků doloží potvrzení o očkování, prodělání nemoci žáka, pokud jste tak již neučinili.

Screeningové testování probíhá ve dnech 8. 11. 2021 a 15. 11. 2021

Informace k testování (MŠMT, 2.11.2021, pdf)

 

Třídní schůzky 10. 11. 2021

Dne 10. 11. 2021 proběhnou od 16.00 hodin do 17.00 hodin Třídní schůzky.

16.30 hodin – informativní schůzka rodičů vycházejících žáků

Rodiče (zákonní zástupci) budou informováni o průběhu třídních schůzek třídními učiteli.

 

Podzimní prázdniny

Proběhnou ve dnech 27. 10. 2021 a 29. 10. 2021. Více …

 

ŠD od 1. 10. 2021

Od 1. 10. 2021 se mění provozní doba školní družiny. Více…

Ranní školní družina v úterý od 6.30 h do 8.50 h.

Odpolední školní družina pondělí až pátek od 11.40 h do 16.10 h.

 

Výuka 27. 9. 2021

Výuka v daný den bude probíhat nejdéle do 12.35h. Odpolední vyučování nebude probíhat.

Školní družina bude probíhat beze změn. Zákonní zástupci žáků zajistí další svačinu, nebo krabičku s jídlem k ohřátí.

Děkujeme za spolupráci.

Dne 27. 9. 2021 nebudou do školy dodány obědy z důvodu uzavření školní kuchyně Lipová.

 

Výuka od 13. 9. 2021

Výuka od pondělí 13. 9. 2021 probíhá podle rozvrhu hodin tříd. 

Bližší informace podají žákům a zákonným zástupcům třídní učitelé.

Provoz školní družiny: ranní 6.30 – 7.40h, odpolední 11.40 – 16.30h. Více …

MŠMT vydává aktuální informace o provozu škol a školských zařízení platné od 13. 9. 2021(pdf)

 

Výuka od 1.9. 2021 – 10.9. 2021

Výuka bude probíhat podle STU.

Zahájení školního roku proběhne dne 1.9. 2021.

  1. ročník: výuka 8.00 – 8.45 hodin 
  2. – 9. ročník ZŠ a PŠ: výuka  8.00 – 9.40 hodin

Bližší informace o výuce 1.9. – 10.9. 2021 ZŠ, PŠ (pdf). 

Screeningové testování bude probíhat od 7.30 hodin. Vstup do školy z ulice Vídeňská. Testování nepodstupují žáci – 14 dnů po plně dokončeném očkování nebo po prodělání onemocnění covid – 19 (splňuje podmínku 180 dní po prodělání nemoci) Žáci, zákonní zástupci žáků doloží potvrzení o očkování, prodělání nemoci žáka.

Screeningové testování probíhá ve dnech 1.9. 2021 (2.- 9. ročník ZŠ, PŠ), 2.9. 2021 (1. ročník ZŠ), 6. 9. 2021, 9. 9. 2021

 

Třídy ve školním roce 2021/2022 a učební pomůcky:      

Základní škola

 Praktická škola dvouletá  (střední škola)

 

Ochranné opatření před nástupem do školy

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

Je třeba věnovat pozornost nařízenému ochrannému opatření, které vydalo MZ ČR. Týká se povinnosti nahlásit pobyt v zahraničí a návrat z něj, pokud proběhl v době kratší než 14 dní před nástupem do školy. Přečtěte si, prosím, uvedený odkaz a vyplňte prohlášení zákonného zástupce. Děkujeme.

Ochranné opatřeni překročení státní hranice 19072021 (pdf)

Prohlášení zákonného zástupce o pobytu dítěte v zahraničí (docx)

 

Školní družina, stravování od 1.9. – 10.9.2021

Školní družina

Zákonní zástupci, kteří mají zájem umístit dítě do školní družiny, vyplní Zápisní lístek do ŠD, který odevzdají nejpozději 1. 9. 2021 ve škole do 10 hodin u paní hospodářky, třídní učitelky.

Přijati žáci do školní družiny na školní rok 2021/2022

Do školní družiny byli přijati všichni žáci, jejichž zákonní zástupci odevzdali Zápisní lístek do ŠD.

Provoz školní družiny od 1. 9. do 10. 9. 2021

Datum

Ranní družina

Odpolední družina

1.9. 2021

není

není

2.9. 2021 – 10.9. 2021

ano

ano

Ranní družina 6.30 – 7.40 hodin. Odpolední družina od konce výuky do 15.30 hodin.

Stravování pro žáky.

Zákonní zástupci, kteří budou mít zájem o stravování dítěte ve školní jídelně, vyplní přihlášku ke stravování a domluví se na způsobu placení u paní hospodářky. Více…