Školní družina

 

Školní rok 2023/2024 – přihlášení do školní družiny 

Do školní družiny byli přijati všichni žáci na základě podání zápisního lístku do ŠD zákonnými zástupci.

Školní družina je zpoplatněna. Poplatek za školní družinu bude hrazen za období září – prosinec a za období leden – červen. Bližší informace budou zveřejněny a podány vychovatelkami ŠD na začátku školního roku 2023/2024.

Žáci, kteří chodí do školní družiny, jsou přihlášeni ke školnímu stravování.

Provoz školní družiny

Ranní družina Odpolední družina
Po – Pá: 6.30 – 7.40 hodin Po – Pá: 11.40 – 16.30 hodin
   
Ranní družina
v oddělení 1 (přízemí, u vchodu pro žáky)
p. vychovatelka: Marcela Beránková
p. asistentka: Šárka Bočková

Příjem dětí do družiny nejpozději:
Po – Pá do 7. 15 hodin, (pak musíte vyčkat do 7.40 hodin, kdy se otvírá škola).

Odpolední družina
Oddělení 1  (přízemí, u vchodu pro žáky)
p. vychovatelka: Marcela Beránková p. asistent: Libor Hlavoň, Michaela Ballon-Mierna
Oddělení 2  (přízemí, u vchodu pro žáky)
p. vychovatelka: Kateřina Marie Šlahorová p. asistent: Ladislav Horváth
Oddělení 3  (1. patro, třída A3)
p. vychovatelka: Mgr. Marie Šebelová p. asistentka: Kateřina Gašicová
Oddělení 4  (1. patro, třída IV)  
p. Vychovatelka: Mgr. Ilona Nováková p. asistentka: Veronika Šteflová


Vyzvedávání dětí ze školní družiny ve dnech PO až ČT:

11.40 – 13.45 hodin a pak od 15.00 hodin (14.00 – 15.00 h odpolední výchovně vzdělávací činnost).

V PÁ bez omezení.