Školní družina

Organizační záležitosti školní družiny:

Provoz školní družiny vzhledem k vydanému opatření MŠMT – Ochrana zdraví a provoz základních škol …, nelze zajistit stanovená hygienická, epidemiologická opatření a personální zajištění.

Proto školní družina v období od 1. 6. 2020 – 30. 6. 2020 bude uzavřena.  

Ranní družina:

příjem dětí do družiny nejpozději do 7. 15 hodin        (pak musíte vyčkat do 7.40 hodin, kdy se otvírá škola).

 

Odpolední družina:

vyzvedávání dětí z družiny od 15.00 hodin                 (odpolední výchovně vzdělávací činnost).

 


 

Činnost školní družiny (oddělení 1., oddělení 2.):

Ranní družina:                                                                     Odpolední družina:      

Po – Pá              6. 30 – 7.40 hodin                                         Po – Pá                 11.40 – 16.30 hodin

 


Ranní družina

p. vychovatelka: Bc. Petra Fojtíková

p. asistentka pedagoga: Helena Doleželová

 

Odpolední družina

Oddělení   2                                                                                              Oddělení   1

p. vychovatelka: Mgr. Adriana Horáková                                                 p. vychovatelka:

p. asistent pedagoga: Ladislav Horváth                                                  p.  asistentka pedagoga: Ludmila Havlíčková