Školní družina

Žáci, kteří chodí do školní družiny, jsou přihlášeni ke školnímu stravování.

Provoz školní družiny

Ranní družina Odpolední družina
Po – Pá: 6.30 – 7.40 hodin Po – Pá: 11.40 – 16.30 hodin
Ranní družina
p. vychovatelka: Marcela Beránková
p. asistentka: Helena Doleželová

Příjem dětí do družiny nejpozději do 7. 15 hodin,(pak musíte vyčkat do 7.40 hodin, kdy se otvírá škola).

Odpolední družina
Oddělení 2 Oddělení 1
p. vychovatelka: Mgr. Adriana Horáková
p. asistent: Ladislav Horváth
p. vychovatelka: Marcela Beránková
p. asistentka: Michaela Ballon-Mierna

Vyzvedávání dětí z družiny od 15.00 hodin, (odpolední výchovně vzdělávací činnost).