Školní družina

školní rok 2022/2023

Do školní družiny byli přijati všichni žáci, na základě podaného zápisního lístku do 1. 9. 2022.  

Školní družina je zpoplatněna. Poplatek za školní družinu bude za období říjen – prosinec 2022 a za období leden – červen 2023. Bližší informace budou zveřejněny a podány učitelkami ŠD.

Žáci, kteří chodí do školní družiny, jsou přihlášeni ke školnímu stravování.

Provoz školní družiny

Ranní družina Odpolední družina
Po – Pá: 6.30 – 7.40 hodin Po – Pá: 11.40 – 16.30 hodin
   
Ranní družina
v oddělení 1 (přízemí, u vchodu pro žáky)
p. vychovatelka: Marcela Beránková
p. asistentka: Klára Nitče

Příjem dětí do družiny nejpozději:
Po – Pá do 7. 15 hodin, (pak musíte vyčkat do 7.40 hodin, kdy se otvírá škola).

Odpolední družina
Oddělení 1  (přízemí, u vchodu pro žáky)
p. vychovatelka: Marcela Beránková p. asistent: Libor Hlavoň
Oddělení 2  (přízemí, u vchodu pro žáky)
p. vychovatelka: Kateřina Marie Šlahorová p. asistent: Ladislav Horváth
Oddělení 3  (1. patro, třída A3)
p. vychovatelka: Mgr. Marie Šebelová p. asistentka: Klára Nitče, Šárka Bočková


Vyzvedávání dětí ze školní družiny ve dnech PO až ČT:

11.40 – 14.00 hodin a pak od 15.00 hodin (14.00 – 15.00 h odpolední výchovně vzdělávací činnost).

V PÁ bez omezení.