Praktická škola

Kód a název oboru vzdělání:

1. ročník, 2. ročník:

78-62-C/02  Praktická škola dvouletá

Forma studia:

denní forma vzdělávání

Praktická škola je určena žákům s ukončenou povinnou školní docházkou a vzdělávání bylo přizpůsobeno jejich speciálním vzdělávacím potřebám.

Studenti po ukončení studia, nebo i po I. ročníku,
se mohou hlásit na jiné střední školy a pokračovat v dalším odborném studiu.

 

Součástí přijímacího řízení je doporučení SPC ke studiu.

Základní charakteristika oboru:

  • určena chlapcům i dívkám
  • 2 roky studia
  • denní studium
  • zakončeno závěrečným vysvědčením