Střední škola

Kód a název oboru vzdělání

78-62-C/02  Praktická škola dvouletá

Forma studia

Dvouletá denní forma vzdělávání.

Praktická škola je určena žákům s ukončenou povinnou školní docházkou, kde jejich vzdělávání bylo přizpůsobeno speciálním vzdělávacím potřebám.

Žáci po ukončení studia, nebo i po I. ročníku, se mohou hlásit na jiné střední školy a pokračovat v dalším odborném studiu.

Součástí přijímacího řízení je doporučení SPC ke studiu.

Základní charakteristika oboru:

  • určena chlapcům i dívkám,
  • 2 roky studia,
  • denní studium,
  • zakončeno závěrečnou zkouškou (student obdrží vysvědčení o závěrečné zkoušce).

Propagační letáček PŠ