Zápis do Přípravné třídy

 

Výsledky zápisu do Přípravné třídy při základní škole na školní rok 2024/2025 (pdf)

Vážení rodiče,

Dokumenty k přihlášení do Přípravné třídy si můžete stáhnout na webových stránkách školy (níže),
nebo si dokumenty vyzvednout osobně ve škole v den zápisu.

Dokumenty k přijetí do Přípravné třídy při základní škole je možné doručit následujícím způsobem:

 • Osobní podání v den konání zápisu.
 • Do datové schránky školy (ID: qb3xb7s).
 • E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!).

Zápis dítěte do PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY při základní škole na školní rok 2024/2025

Zápis probíhá ve dnech:

16. 4. 2024 od 9:00 do 15:30 h. (Rezervace konkrétního času je možná po telefonu 731 507 325)

Pokud se nebudete moci dostavit do školy dne 16. 4. 2024, můžete tak učinit dne 18. 4. 2024 od 11:00 do 15:00 h (daný termín domluvit po telefonu 731 507 325).

V den zápisu do Přípravné třídy při základní škole zákonný zástupce přijde společně s dítětem, kde může proběhnout motivační seznámení s prostředím školy. Uchazeč obdrží v den zápisu registrační číslo, pod kterým budou vyhlášeny výsledky rozhodnutí.

Stanovený počet žáků přijímaných do Přípravné třídy Základní školy: 
Minimální počet žáků, pro otevření přípravné třídy ve školním roce 2024/2025
 je 11 dětí.
Přípravná třída s kapacitou 14 dětí.

Dokumenty potřebné k zápisu:

 • Žádost o přijetí do Přípravné třídy při základní škole.
 • Doporučení školského poradenského zařízení (SPC, PPP).
 • Odklad povinné školní docházky, který zákonní zástupci mají ze své kmenové školy, kam spadají podle svého trvalého bydliště.
 • Účastník zápisu může být vyzván k předložení průkazu totožnosti, rodný list dítěte za účelem ověření, zda za dítě opravdu jedná oprávněná osoba a kartičku zdravotní pojišťovny dítěte. Proto doporučujeme, aby si zákonní zástupci tyto doklady přinesli. U cizinců – pas (doložení pobytu).

Kritéria pro přijetí:

 • Žáci s odkladem povinné školní docházky.
 • Žáci jsou přijímáni do naplnění kapacity Přípravné třídy.
 • Kompletnost dokumentů.
 • Losováním, v případě většího počtu žádostí o přijetí do Přípravné třídy.

Dítě může být do přípravné třídy přijato kdykoliv v průběhu školního roku, v případě otevření přípravné třídy, pro daný školní rok. K přijetí je potřeba doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC) k zařazení do přípravné třídy, vyřízený odklad povinné školní docházky nebo dodatečný odklad povinné
školní docházky, který si rodiče vyřídí ve své kmenové škole, kam spadají podle svého trvalého bydliště. 

Výsledky rozhodnutí:

Zákonní zástupci budou informováni (prostřednictvím přiděleného registračního čísla) o výsledku přijímacího řízení na webových stránkách školy a vyvěšením na budově školy (vitrína školy – hlavní vchodové dveře), tímto se považují výsledky rozhodnutí za oznámené.

Škola zajišťuje pro žáky:

oběd, školní družinu, mimoškolní zájmovou činnost.

Jak se k nám dostanete:

Základní škola a praktická škola Brno, Vídeňská 244/26, příspěvková organizace se nachází na světelné křižovatce ulic Vídeňská a Vinohrady po pravé straně u zastávky Nemocnice Milosrdných bratří směrem od Mendlova náměstí do Modřic nebo do Starého Lískovce. Dostupná je tramvajemi č. 2, 5, 6. Vzhledem ke své poloze je pohodlně a rychle dostupná z kterékoliv části Brna.

Informace o přípravné třídě, zápis  (pdf)

Dokumenty ke stažení:

Žádost o přijetí do Přípravné třídy (pdf)