Zápis do Přípravné třídy

Vážení rodiče,

Dokumenty k přihlášení do Přípravné třídy si můžete stáhnout na webových stránkách školy (níže),
nebo si dokumenty vyzvednout osobně ve škole v den zápisu.

Stále máte možnost zapsat dítě přípravné třídy na školní rok 2023/2024.

Zápis probíhal ve dnech:

18. 4. 2023 (úterý) od 9:00 do 16:00 h. a 20. 4. 2023 (čtvrtek) od 11:00 do 15:00 h

Stanovený počet žáků přijímaných do Přípravné třídy Základní školy: 
Minimální počet žáků, pro otevření přípravné třídy ve školním roce 2023/2024
je 11 dětí.
Přípravná třída s kapacitou 15 dětí.

Dokumenty potřebné k zápisu:

  • Žádost, přihlášku o přijetí k základnímu vzdělávání.
  • Doporučení školského poradenského zařízení (SPC, PPP).
  • Odkladem povinné školní docházky, který si rodiče vyřídí ve své kmenové škole,
    kam spadají podle svého trvalého bydliště;
  • Účastník zápisu může být vyzván k předložení průkazu totožnosti a rodného listu dítěte, za účelem ověření, zda za dítě opravdu jedná oprávněná osoba. Proto doporučujeme, aby si rodiče tyto doklady přinesli.

Kritéria pro přijetí:

  • Žáci jsou přijímáni do naplnění kapacity stanovených počtu žáků přijímaných do Přípravné třídy.
  • Kompletnost dokumentů.

Dítě může být do přípravné třídy přijato kdykoliv v průběhu školního roku, v případě otevření přípravné třídy, pro daný školní rok. K přijetí je potřeba doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC) k zařazení do přípravné třídy, vyřízený odklad povinné školní docházky nebo dodatečný odklad povinné
školní docházky, který si rodiče vyřídí ve své kmenové škole, kam spadají podle svého trvalého bydliště. 

Výsledky rozhodnutí:

Zákonní zástupci budou informováni (prostřednictvím přiděleného registračního čísla) o výsledku přijímacího řízení na webových stránkách školy a vyvěšením na hlavním vchodu do budovy školy (vitrína školy), tímto se považují výsledky rozhodnutí za oznámené.

Škola zajišťuje pro žáky:

oběd, školní družinu (omezená místa), mimoškolní zájmovou činnost.

Jak se k nám dostanete:

Základní škola a praktická škola Brno, Vídeňská 244/26, příspěvková organizace se nachází na světelné křižovatce ulic Vídeňská a Vinohrady po pravé straně u zastávky Nemocnice Milosrdných bratří směrem od Mendlova náměstí do Modřic nebo do Starého Lískovce. Dostupná je tramvajemi č. 2, 5, 6. Vzhledem ke své poloze je pohodlně a rychle dostupná z kterékoliv části Brna.

Informace o přípravné třídě, zápis  (pdf)

Dokumenty ke stažení:

Žádost o přijetí do Přípravné třídy (pdf)