Základní škola, Přípravná třída

Škola má dlouholetou tradici kvalitního vyučování s individuálním přístupem, logopedickou péčí, zájmovou činností. Žáci se vzdělávají ve třídách se sníženým počtem žáků. Přípravná třída základní školy Dítě může být do přípravné třídy přijato kdykoliv v průběhu školního roku, a to […]

Střední škola

Kód a název oboru vzdělání 78-62-C/02  Praktická škola dvouletá Forma studia Dvouletá denní forma vzdělávání. Praktická škola je určena žákům s ukončenou povinnou školní docházkou, kde jejich vzdělávání bylo přizpůsobeno speciálním vzdělávacím potřebám (zdravotním oslabením a zdravotním znevýhodněním, specifické poruchy […]

Aktuality

Den otevřených dveří

Základní škola a praktická škola Brno, Vídeňská, příspěvková organizace

Vás zve na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který si můžete domluvit telefonicky.

Vzděláváme žáky v oboru základního a středního vzdělávání.

Rádi Vám individuálně ukážeme školu a sdělíme bližší informace.

Den je určen pro budoucí žáky naši školy a jejich zákonné zástupce.

Den je určen pro zákonné zástupce, jejichž děti navštěvují naši školu a chtějí se podívat, jak probíhá vzdělávání našich žáků. Zákonní zástupci si domluví termín s třídními učiteli.

Těšíme se na Vaši návštěvu 🙂