Belgie, Řecko – 2011

ale

Projekt probíhal od 20. června do 20. Prosince 2011. Účastnily se jej oba ročníky devátých tříd.

Třída 9. A pod vedením třídního učitele P. Vyorálka představila život a kulturu v Řecku.

Třída 9. B s třídní učitelkou M. Urbanovou představila jeden z nejdůležitějších států EU – Belgii.

Vlastní realizace projektu Řecko probíhala ve více etapách. Nejdříve byli žáci informováni o projektu   a seznámeni s nejzákladnějšími informacemi, následně, za pomoci i dalších vyučujících, seskupili velké množství materiálů, které se pak pokoušeli vhodnou formou zdramatizovat, aby seznámili své spolužáky z druhého stupně se životem a kulturou v Řecku. Diváci si mohli prohlédnout státní symboly, zadívat se do řeckého tance nebo shlédnout výstavku exponátů fauny a flory dovezených přímo z daného státu EU. Vlastní realizace 20. 12. Byla dle ohlasu publika velmi úspěšná.

Projekt Belgie byl realizován ve dvou hlavních částech nejdříve žáci seskupili dostatek poznatků, informací a materiálů o daném státě a připravili výstavku exponátů. Po té ve druhé části proběhla vlastní prezentace před publikem tvořeným spolužáky a učiteli druhého stupně. Žáci pojali celou prezentaci jako pořad o Belgii, kterým provázeli 2 moderátoři. Reportéři  prostřednictvím jednotlivých  reportáž seznámili spolužáky se  základními  informacemi  o  Belgii. Pořad  byl  doplněn o ochutnávku  belgické  čokolády     a pralinek. Ovace byly veliké, prezentace velmi úspěšná.

Pro velký ohlas, úspěšnost, ale i efektivitu při osvojování si nových vědomostí a přibližování naučeného praxi zábavnou formou, budeme v projetu pokračovat i v příštím školním roce.