Základní škola, Přípravná třída

Škola má dlouholetou tradici kvalitního vyučování s individuálním přístupem, logopedickou péčí, zájmovou činností. Žáci se vzdělávají ve třídách se sníženým počtem žáků.

Přípravná třída základní školy

Dítě může být do přípravné třídy přijato kdykoliv v průběhu školního roku, a to s doporučením školského poradenského zařízení (PPP, SPC) k zařazení do přípravné třídy a také s vyřízeným odkladem povinné školní docházky nebo dodatečným odkladem povinné školní docházky, který si rodiče vyřídí ve své kmenové škole, kam spadají podle svého trvalého bydliště.

Základní škola

Zaměřujeme se na děti se speciálními vzdělávacími potřebami, s lehkým mentálním postižením, se zdravotním postižením: specifické poruchy učení, poruchy chování a děti s kombinací zdravotního postižení a s autismem (porucha autistického spektra: autismus , Paspoint , Za sklem)

Žáky přibíráme celoročně na základě doporučení školského poradenského pracoviště.
Žáky přibíráme podle naplněnosti třídy.

k

Základní škola se profiluje ve výtvarné oblasti a sportovních aktivitách.

Vzdělávací program:

Č.j. 171/8/2023, Škola pro život – školní vzdělávací program pro  základní vzdělávání

Č.j. 171/8/2023, Škola pro život – školní vzdělávací program pro základní vzdělávání s minimálními očekávanými výstupy

Č.j. 1229/10/2020, Škola pro život – školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní, část zpracovaná pro mateřskou školu (Přípravná třída)

Č.j. 1229/10/2020, Škola pro život – školní vzdělávací program pro základní školu speciální – díl I