Jídelna

Informace ke stravování

Přihlášky ke stravování odevzdat osobně v kanceláři p. hospodářky, nebo elektronicky na e-mail p. hospodářky.
Placení obědů probíhá osobně v kanceláři p. hospodářky, nebo účtem (domluvení u p. hospodářky).
Přihlášku si můžete vyzvednout osobně ve škole, nebo stáhnout elektronicky.

Ke stažení – Přihláška ke stravování

Odběr obědů

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Merhautova, příspěvková organizace
Školní kuchyň Lipová

  • Ve školní jídelně se mohou stravovat jen ti strávníci, kteří mají řádně vyplněnou přihlášku ke stravování podepsanou zákonným zástupcem.
  • Přihláška je platná podobu jednoho školního roku.
  • Dle vyhlášky 107/2005 Sb., 4 odst. 9 se považuje za pobyt ve škole první den neplánované nepřítomnosti strávníka (nemoc). To znamená, že první den nemoci, kdy už oběd nelze odhlásit je možné tento oběd si vyzvednout do jídlonosičů.
    Jiné nádoby či sklenice nejsou přípustné. Jídlonosiče musí být vždy čisté.
  • Zákonný zástupce strávníka je povinen hlásit vedoucí stravování změny, týkající se: změny adresy či ukončení stravování.
  • Odhlášení obědů je možné den předem do 9.30 hodin.

Cena obědů 

Strávníci

Strávníci jsou zařazováni do věkových skupin na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku – tj. od 1. září do 31. srpna.

7 – 10 let 28,00 Kč
11 – 14 let 32,00 Kč
15 let a více 35,00 Kč
zaměstnanci 75,00 Kč

Vnitřní řád stravování ve školní jídelně – výdejně