Rakousko – 2014

Ve čtvrtek 18. 12. 2014 vystoupili žáci 9. A třídy s připraveným programem o Rakousku v rámci dlouhodobého projektu Cestovatelé.
Projektem prolínal průřez práce téměř všech vyučovacích předmětů.
Kromě toho museli žáci překonat trému, naučit se vystupovat před diváky a hlavně vzájemně spolupracovat. Všichni  se snažili, aby se společná práce zdařila. Na závěr čekala žáky pochvala i sladké poděkování. (Mgr. I. Benadová)