DUM – PŠ

pro vzdělávací oblasti

  • Jazyk a jazyková komunikace
  • Matematika a její aplikace
  • Informační a komunikační technologie
  • Člověk a příroda
  • Člověk a zdraví
  • Výživa a příprava pokrmů

Vybraný DUM lze získat požádáním autora vytvořeného materiálu kontakt: 543 248 940

DUMy jsou vytvořeny ve formátu

  • EasiTeach
  • PowerPoint 2010
  • Word 2010

Přehled DUMů

Jazyk a jazyková komunikace – Český jazyk a literatura
Název materiálu Formát Autor P. číslo
Přídavná jména (2. ročník) Word Ivana Benadová 103
A. Christie (2. ročník) Word Ivana Benadová 104
Zájmena (2. ročník) Word Ivana Benadová 106
Číslovky (2. ročník) Word Ivana Benadová 108
Slovesa (2. ročník) Word Ivana Benadová 109
Příslovce (2. ročník) Word Ivana Benadová 110
Předložky (2. ročník) Word Ivana Benadová 111
Shoda přísudku s podmětem (2. ročník) Word Ivana Benadová 112
Podstatná jména (2. ročník) Word Ivana Benadová 113
Božena Němcová (2. ročník) PowerPoint Ivana Benadová 115
Jazyk a jazyková komunikace – Anglický jazyk
Název materiálu Formát Autor P. číslo
Ukazovací zájmena (1. ročník) EasiTeach Vladimíra Bartošová 101
Tvary (1. ročník) EasiTeach Vladimíra Bartošová 102
Sloveso být – karty (1. ročník) Word Vladimíra Bartošová 105
Máš rád ….? (1. ročník) EasiTeach Vladimíra Bartošová 107
Pojďme (1. ročník) EasiTeach Vladimíra Bartošová 114
Přivlastňování. Čí je to? (2. ročník) EasiTeach Vladimíra Bartošová 116
Rozkazy se směrem. Bludiště (2. ročník) EasiTeach Vladimíra Bartošová 117
Rozkazy (2. ročník) EasiTeach Vladimíra Bartošová 118
Tázací zájmena (2. ročník) EasiTeach Vladimíra Bartošová 119
Slovní zásoba (2. ročník) EasiTeach Vladimíra Bartošová 120

k

Matematika a její aplikace
Název materiálu Formát Autor P. číslo
Zlomky – základní pojmy(1. ročník) PowerPoint Martina Straková 01
Vyjádření zlomku pomoci obrazce – pracovní list (1. ročník) Word Martina Straková 02
Zlomky – základní vlastnosti, smíšené číslo (1. ročník) PowerPoint Martina Straková 03
Smíšená čísla a zlomky (převody) (1. ročník) EasiTeach Martina Straková 04
Zlomek – procvičování znalostí – pracovní list (1. ročník) Word Martina Straková 05
Zlomky – výpočet části z celku (1. ročník) PowerPoint Martina Straková 06
Zlomky – výpočet celku (1. ročník) PowerPoint Martina Straková 07
Zlomky – slovní úlohy (výpočet části z celku, výpočet celku) (1. ročník) EasiTeach Martina Straková 08
Zlomky – procvičování výpočtu části z celku a celku (test) (1. ročník) EasiTeach Martina Straková 09
Zlomky – příklady, příklady s tajenkou (1. ročník) EasiTeach Martina Straková 10
Desetinná čísla – úvod (desetinný zlomek, desetinné číslo) (1. ročník) PowerPoint Martina Straková 11
Desetinná čísla – desetinný zlomek (převod, řády) (1. ročník) EasiTeach Martina Straková 12
Desetinná čísla, desetinný zlomek (teorie, řády) – pracovní list (1. ročník) Word Martina Straková 13
Desetinný zlomek – desetinné číslo (převod) – pracovní list (1. ročník) Word Martina Straková 14
Desetinná čísla – sčítání (1. ročník) PowerPoint Martina Straková 15
Desetinná čísla – zaokrouhlování (1. ročník) PowerPoint Martina Straková 16
Desetinná čísla – odčítání (1. ročník) PowerPoint Martina Straková 17
Desetinná čísla – kontrolní test (zápis, zaokr., sčítání, odčítání) (1. ročník) Word Martina Straková 18
Desetinná čísla – slovní úlohy (sčítání, odčítání) (1. ročník) EasiTeach Martina Straková 19
Desetinná čísla – příklady (převody), příklady s tajenkou (1. ročník) EasiTeach Martina Straková 20

k

Informační a komunikační technologie
Název materiálu Formát Autor P. číslo
Hygiena u počítače (2. ročník) PowerPoint Lenka Kadlečková 81
Počítačová sestava (1. ročník) EasiTeach Lenka Kadlečková 82
Hardware a software (2. ročník) EasiTeach Lenka Kadlečková 83
Cestování po České republice (2. ročník) EasiTeach Lenka Kadlečková 84
Vyhledávání na internetu (1. ročník) EasiTeach Lenka Kadlečková 85
Program Word – Seznamy (2. ročník) PowerPoint Lenka Mikulášková 86
Typy počítačů (1. ročník) EasiTeach Lenka Kadlečková 87
Práce s obrázkem (2. ročník) EasiTeach Lenka Kadlečková 88
Zarovnávání textu (2. ročník) EasiTeach Lenka Kadlečková 89
WordArt (2. ročník) PowerPoint Lenka Mikulášková 90
W – speciální symboly (1. ročník) PowerPoint Lenka Mikulášková 91
Internet (2. ročník) PowerPoint Lenka Kadlečková 92
Program Word – Klipart (2. ročník) PowerPoint Lenka Mikulášková 93
Umístění důležitých kláves (1. ročník) EasiTeach Lenka Kadlečková 94
W – zarovnání textu (1. ročník) PowerPoint Lenka Mikulášková 95
Vkládání tabulky (2. ročník) PowerPoint Lenka Mikulášková 96
E – mail (2. ročník) PowerPoint Lenka Mikulášková 97
Nástroje tabulky (2. ročník) PowerPoint Lenka Mikulášková 98
Slučování buněk (2. ročník) PowerPoint Lenka Mikulášková 99
Tabulky – vkládání řádků (2. ročník) PowerPoint Lenka Mikulášková 100

k

Člověk a příroda – Environmentální výchova
Název materiálu Formát Autor P. číslo
Základy ekologie – pracovní list (1. ročník) Word Jana Belzová 21
Alternativní a obnovitelné zdroje energie (2. ročník) PowerPoint Antonín Šindelka 22
Obnovitelné přírodní zdroje energie (2. ročník) Word Antonín Šindelka 23
Příroda se zlobí – katastrofy (2. ročník) PowerPoint Antonín Šindelka 24
Přírodní zdroje (1. ročník) EasiTeach Jana Belzová 25
Chování při přírodních katastrofách – pracovní list (2. ročník) Word Antonín Šindelka 26
Zelené bydlení – pracovní list (1. ročník) Word Jana Belzová 27
Neobnovitelné přírodní zdroje energie – prezentace (2. ročník) PowerPoint Antonín Šindelka 28
Neobnovitelné přírodní zdroje energie – pracovní list (2. ročník) Word Antonín Šindelka 29
Životní prostředí – pracovní list (1. ročník) Word Jana Belzová 30
Složky životního prostředí (2. ročník) PowerPoint Antonín Šindelka 31
Třídění odpadu – prezentace (2. ročník) PowerPoint Antonín Šindelka 32
Ekologie a planeta Země – pracovní list (1. ročník) Word Jana Belzová 33
Třídění odpadu – pracovní list (2. ročník) Word Antonín Šindelka 34
Vznik života – pracovní list (1. ročník) Word Jana Belzová 35
Organismy na Zemi – pracovní list (1. ročník) Word Jana Belzová 36
Základy ekologie – pracovní list (1. ročník) Word Jana Belzová 37
Ekologická domácnost – pracovní list (1. ročník) Word Jana Belzová 38
Voda – život v oceánu (2. ročník) PowerPoint Antonín Šindelka 39
Voda – odpadní vody (1. ročník) EasiTeach Jana Belzová 40

k

Člověk a zdraví – Výchova ke zdraví
Název materiálu Formát Autor P. číslo
Přenosné a nepřenosné choroby (1. ročník) EasiTeach Věra Kratochvílová 61
Infekční choroby (1. ročník) EasiTeach Martina Němečková 62
Sexuálně přenosné choroby (2. ročník) PowerPoint Věra Kratochvílová 63
Pohlavně přenosné choroby (1. ročník) EasiTeach Martina Němečková 64
Rizikové chování (1. ročník) EasiTeach Martina Němečková 65
Zdravá výživa (1. ročník) EasiTeach Věra Kratochvílová 66
Úrazy a život ohrožující stavy (1. ročník) Word Martina Němečková 67
První pomoc (1. ročník) PowerPoint Věra Kratochvílová 68
První pomoc (1. ročník) EasiTeach Martina Němečková 69
Prevence úrazů (1. ročník) PowerPoint Věra Kratochvílová 70
Chráníme své bezpečí (1. ročník) EasiTeach Martina Němečková 71
Zdravý životní styl, výživa (1. ročník) EasiTeach Martina Němečková 72
Rodinné vztahy (1. ročník) EasiTeach Věra Kratochvílová 73
Pravidla společenského chování (1. ročník) Word Martina Němečková 74
Drogy (1. ročník) PowerPoint Věra Kratochvílová 75
Kouření a alkohol (1. ročník) PowerPoint Věra Kratochvílová 76
Závislosti (1. ročník) EasiTeach Věra Kratochvílová 77
Návykové látky (1. ročník) Word Martina Němečková 78
Antikoncepce (1. ročník) PowerPoint Věra Kratochvílová 79
Zdraví (2. ročník) EasiTeach Martina Němečková 80

k

Výživa a příprava pokrmů
Název materiálu Formát Autor P. číslo
Skladování potravin (2. ročník) EasiTeach Pavlína Synková 41
Stolování (2. ročník) EasiTeach Pavlína Synková 42
Test (2. ročník) Word Pavlína Synková 43
Výživa (2. ročník) EasiTeach Pavlína Synková 44
Minerální látky (2. ročník) EasiTeach Roman Venclovský 45
Těstoviny (2. ročník) EasiTeach Roman Venclovský 46
Obilniny (2. ročník) EasiTeach Roman Venclovský 47
Rýže (2. ročník) EasiTeach Roman Venclovský 48
Ovoce 1 (2. ročník) EasiTeach Roman Venclovský 49
Zelenina 1 (2. ročník) EasiTeach Roman Venclovský 50
Med (2. ročník) EasiTeach Roman Venclovský 51
Ovoce 2 (2. ročník) EasiTeach Roman Venclovský 52
Přírodní sladidla (2. ročník) EasiTeach Roman Venclovský 53
Stopové prvky (2. ročník) EasiTeach Roman Venclovský 54
Vitamíny (2. ročník) EasiTeach Pavlína Synková 55
Maso(2. ročník) EasiTeach Pavlína Synková 56
Koření (2. ročník) EasiTeach Roman Venclovský 57
Zelenina 2 (2. ročník) EasiTeach Roman Venclovský 58
Ovoce 3 (2. ročník) EasiTeach Roman Venclovský 59
Ovoce 4 (2. ročník) EasiTeach Roman Venclovský 60

k