Maďarsko 2015

V pátek 18. 12. 2015 proběhla prezentace žáků 9. A v rámci dlouhodobého projektu Cestovatelé. Prezentace se i zúčastnili všichni žáci třídy, kteří se na tento den dlouho připravovali. I přes počáteční trému se všem společná práce povedla a projekt mohu považovat za velmi zdařilý. Poděkování za spolupráci a trpělivost patří panu učitelovi Venclovskému za nácvik písně a paní učitelce Kubišové za doprovodné kresby. (Mgr. L. Kadlečková)

Fotky Fotky