Archiv aktualit

Výsledky přijímacího řízení na SŠ

obor: Praktická škola dvouletá, kód: 78-62-C/02 na školní rok 2024/25

Výsledky přijímacího řízení (pdf)

Rozpis výsledků probíhající školní přijímací zkoušky (pdf)

Škola v přírodě


Škola v přírodě proběhne ve dnech od 13.5.2024 (pondělí) do 17.5.2024 (pátek)

Místo pobytu: Březník – Areál U Lamberka

Informace k odjezdu a příjezdu – škola v přírodě (pdf)

Zákonní zástupci žáků, kteří jedou na školu v přírodě, jsou blíže informováni o průběhu školy v přírodě.

Žáci, kteří nejedou na školu v přírodě:

Výuka bude probíhat podle STU od 13.5. do 17.5. 2024 

1.stupeň ZŠ – výuka od 8.00 hodin do 11.40 hodin
2.stupeň ZŠ a SŠ-PŠ – výuka od 8.00 hodin do 12.00 hodin

Pro žáky, kteří se nezúčastní školy v přírodě, kde většina žáku z jejich třídy jede, je zajištěna výuka v jiné třídě.

Provoz školní družiny a stravování probíhá bez změny.

Volné dny 9. 5. a 10. 5. 2024

Informace pro žáky a jejich rodiče (zákonné zástupce)

V souladu s §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) dne 9. 5. a 10. 5. 2024 (čtvrtek, pátek) pro všechny žáky ZŠ a SŠ vyhlašuje ředitelka školy volný den. Žádost byla schválena Radou JmK.

Pro tento den je mimo provoz výdejna stravy i školní družina se souhlasem rodičů (zákonných zástupců). 

Do školy se žáci vrátí v pondělí 13. 5. 2024

Třídní schůzky 24. 4. 2024

Dne 24. 4. 2024 proběhnou od 16.00 hodin do 17.00 hodin Třídní schůzky.

Rodiče (zákonní zástupci) budou informováni o průběhu třídních schůzek třídními učiteli.

Den země na ZŠ a PŠ Vídeňské

Akce na naší škole ke dni Země proběhne ve středu 24. 4. 2024. 

Program: projektová výuka

  • Mobilní planetárium
  • Třídění odpadu
  • Jedovaté a nejedovaté rostliny
  • Ohrožené živočišné druhy
  • Země a další planety

Výuka podle STU:

  1. stupeň ZŠ: od 8.00 hodin do 11.40 hodin.
  2. stupeň ZŠ a SŠ – PŠ: od 8.00 hodin do 12.00 hodin.

Ranní a odpolední školní družina bude probíhat bez změny.

Přijímací řízení – střední škola

Přijímací řízení do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025

  • 1. termín 9. dubna 2024 od 9.00 hodin
  • 2. termín 10. dubna 2024

Více zde…

Ukliďme Česko

Jarní úklidový den proběhne pod názvem  „Máme rádi čisto“ 
dne 5.
4. 2024

 Výuka proběhne:

1.stupeň ZŠ od 8.00 do 11.40 hodin

2.stupeň ZŠ, PŠ od 8.00 do 12.00 hodin

Provoz školní družiny a stravování probíhá bez změny.

Velikonoční prázdniny


Velikonoční prázdniny proběhnou ve dne 28. 3. 2024. Více … 

VÝUKA OD 2. 4. 2024 (úterý)

Výuka probíhá podle rozvrhu hodin jednotlivých tříd.

Provoz školní družiny a stravování probíhá bez změny.

Školní připravenost

Webináře a semináře (pdf)
Pro rodiče budoucích prvňáčků ZŠ, můžete zvážit přihlášení.