Francie, Německo – 2010

„Cestovatelé, aneb co víš o státech EU – Francie“

Dne 14. prosince 2010 byla realizována prezentace, která byla spojená s výstavou k danému tématu. Prezentace byla určena pro žáky 2. stupně (6. – 9. ročník) a  PŠ. Žáci IX. A pojali celou prezentaci jako pořad Koření – aneb všechny vůně světa se dvěma moderátory. Ostatní reportéři seznámili spolužáky se základními informacemi o Francii – obecné informace, poloha, povrch, vodstvo a klimatické podmínky, zemědělství a hospodářství Francie, historie, významná města a památky, tradiční francouzská kuchyně a móda. Mezi jednotlivými příspěvky si spolužáci mohli své znalosti o Francii vyzkoušet v různých křížovkách, hádankách a rébusech. Reportáže žáci doplnili také malou módní přehlídkou a zpěvem francouzské písničky.

Po skončení prezentace si mohli spolužáci prohlédnout uspořádanou výstavu (obrázky památek, ukázka francouzských pokrmů, zajímavé knihy a encyklopedie a plakáty k danému tématu).

„Cestovatelé, aneb co víš o státech EU – Německo“

Žáci IX. B třídy připravili prezentaci projektu o našich sousedech – Spolkové republice Německu. Prezentace byla určena pro žáky a vyučující 2. stupně. Předvedení prezentace proběhlo v prosinci 2010.

Příprava tohoto projektu si vyžádala několik měsíců, probíhala především v rámci předmětů Z, P, D, OV, INF a ČJ.

Byla věnována pozornost geografickým údajům této země, historii, kultuře, ekonomické stránce, tradicím a způsobu, jakým naši sousedé slaví Vánoce. Dvě žákyně zvládly část úvodní části prezentace přečíst v německém jazyce.

Mezi jednotlivými vstupy zaznívaly známé písně nazpívané v němčině. Kromě hudby byl použitý obrázkový materiál  jako jsou zeměpisné mapy, encyklopedie a ukázky pohádek bratří Grimmů.