Itálie, Španělsko – 2012

Projekt „Cestovatelé“ – Itálie

Dne 20. 12. 2012 proběhla prezentace projektu Itálie.

Žáci IX. A si vybrali další zemi Evropské unie –  Itálii.  Nejdříve seznámili své spolužáky s polohou a povrchem Itálie, pak už se zaměřili na významná města jako Řím, Benátky a Milán. Představili svým spolužákům nejvýznamnější italské umělce v oblasti hudby, malířství nebo sochařství. Jako zajímavost spojenou se Sicílii si připravili referát o vzniku a působení mafie.
Prezentace byla doplněna výstavou výtvarných prací dětí k jednotlivým tématům a také množstvím knih, pohlednic, obrázků, map a dalších materiálů, které si všichni mohli prohlédnout. Při prezentaci byla využita i interaktivní tabule – jednak na ukázku fotografií památek, uměleckých děl apod., dále pak na ní byla vytvořena křížovka a kvíz na procvičení získaných informací.
Na závěr se žáci rozloučili neapolskou písní Santa Lucia, kterou zazpívali v italštině.

v

Projekt „Cestovatelé“ – Španělsko

Dne 17. 12. 2012 proběhla prezentace projektu Španělsko.

Naše třída 9. B si připravila pro žáky 6. – 9. ročníku a Praktické školy v rámci Projektu „Cestovatelé“ zajímavé informace o zemi, která je členem Evropské unie, a to o Španělsku. Žáci ze třídy během roku vyhledávali a zpracovávali informace o této zemi. Bylo nutné se připravovat nejen v hodinách, ale i doma.
Zaměřili jsme se na témata, které nejvíce charakterizují tuto zemi, která leží na Pyrenejském poloostrově. Informace o zemi, o zemědělství, seznámení s koridou, která je v této zemi tradicí již více než tisíc let. Dále o Barceloně, která je spjata s architektem Gaudím a jeho dosud nedostavěným chrámem Sagráda Familia, symbolem Barcelony. Poté následovalo několik informací o Kryštofu Kolumbovi objeviteli Ameriky. Španělsko to je hlavně fotbal, a proto bylo poslední téma zaměřené na dva nejslavnější kluby Real Madrid a FC Barcelona.
Na závěr projektu žáci vyplňovali křížovku s tajenkou, kde se objevily otázky z prezentovaných témat. Projekce byla doplněna obrázky, které žáci namalovali v hodinách výtvarné výchovy.
Všem žákům ze třídy patří poděkování, jakým způsobem projekt prezentovali a za práci na jednotlivých tématech.
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvMgr. Antonín Šindelka