Střední škola

Kód a název oboru vzdělání

78-62-C/02  Praktická škola dvouletá

Forma studia

Dvouletá denní forma vzdělávání.

Praktická škola je určena žákům s ukončenou povinnou školní docházkou, kde jejich vzdělávání bylo přizpůsobeno speciálním vzdělávacím potřebám (zdravotním oslabením a zdravotním znevýhodněním, specifické poruchy učení, lehkým mentálním postižením, vady řeči, žáky s PAS).

Žáci po ukončení studia, nebo i po I. ročníku, se mohou hlásit na jiné střední školy a pokračovat v dalším odborném studiu.

Součástí přihlášky k přijímacího řízení jako příloha je doporučení školního poradenského pracoviště (PPP nebo SPC) ke studiu, známky za poslední dva ročníky ZŠ (8r. 1. a 2. pol.; 9r. 1. pol.), potvrzení od lékaře.

Základní charakteristika oboru:

  • určena chlapcům i dívkám,
  • 2 roky studia,
  • denní studium,
  • zakončeno závěrečnou zkouškou (student obdrží vysvědčení o závěrečné zkoušce).

Propagační letáček PŠ  

kk

інформація для українців

ВИЩА ШКОЛА

Шифр і назва галузі освіти

78-62-C / 02 Дворічна практична школа

Форма навчання

Дворічна денна форма навчання.

Практична школа призначена для учнів із закінченим обов’язковим навчанням, навчання яких адаптовано до особливих освітніх потреб.

Учні можуть подавати документи до інших загальноосвітніх навчальних закладів після закінчення навчання або навіть після першого курсу та продовжити подальше професійне навчання.

Частиною процедури вступу є рекомендація SPC для навчання.

Основні характеристики поля:

  • призначений для хлопчиків і дівчаток,
  • 2 роки навчання,
  • денна форма навчання,
  • завершується випускним іспитом (студент отримає сертифікат про проходження випускного іспиту).