Slovensko – 2009

„Cestovatelé, aneb co víš o svém sousedovi – Slovensku“

Doba konání: od 15. června 2009 do 20. října 2009.

Garanti projektu

  • žáci a žákyně 8. ročníků (8. A, B) a následně 9. ročníků (9. A, B);
  • třídní učitelky : Mgr. Věra Kratochvílová (9. A),Mgr.  Martina Straková (9. B)

Realizace projektu

Projekt byl rozdělen na dvě části.

    První část projektu „Cestovatelé, aneb co víš o svém sousedovi – Slovensku“

  • Byla realizována od 15. června 2009 do 19. října 2009.
  • Probíhala formou opakování učiva o Slovenské republice s využitím mezipředmětových vztahů, shrnutí informací a získaných vlastních poznatků z návštěvy dané země o prázdninách. Příprava výstavy spojené s prezentací projektu.
    Druhá část projektu „Cestovatelé, aneb co víš o svém sousedovi – Slovensku“

  • Byla realizována samotná prezentace dne 20. října 2009, která byla spojená s výstavou k danému tématu.
  • Prezentace byla určena pro žáky 2. stupně – 6. ročníky, 7. ročníky, 8. ročníky a jedna třída 9. ročníku.

Program projektu

Účastníci projektu byli postupně seznámeni s hlavními informacemi o Slovenské republice, které byly prokládány, pro zpestření programu, hádankami, rébusy a zpěvem.

Jaké informace získali účastníci na projektu?

Informace o:  poloze, krajích a městech Slovenska, historii a památkách, povrchu, vodstvu, podnebí, průmyslu a zemědělství, obyvatelstvu Slovenska, slovenském jazyce, národním jídle a státních symbolech Slovenska.

Hodnocení projektu

Projekt byl hodnocen velice kladně, jak ze strany pedagogických pracovníků, tak i ze strany žáků, kteří se dané prezentace zúčastnili.

Toto kladné hodnocení nás všechny, kteří jsme se podíleli na realizaci projektu, velice potěšilo. A zároveň to byla pěkná odměna za naše vynaložené úsilí na uskutečnění prezentace projektu spojeného s výstavou.

Za realizační tým projektu:  Mgr. Martina Straková, Mgr. Věra Kratochvílová