Velikonoční prázdniny


Velikonoční prázdniny proběhnou ve dne 28. 3. 2024. Více … 

VÝUKA OD 2. 4. 2024 (úterý)

Výuka probíhá podle rozvrhu hodin jednotlivých tříd.

Provoz školní družiny a stravování probíhá bez změny.