Den otevřených dveří

Základní škola a praktická škola Brno, Vídeňská, příspěvková organizace

Vás zve na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který si můžete domluvit telefonicky.

Vzděláváme žáky v oboru základního a středního vzdělávání.

Rádi Vám individuálně ukážeme školu a sdělíme bližší informace.

Den je určen pro budoucí žáky naši školy a jejich zákonné zástupce.

Den je určen pro zákonné zástupce, jejichž děti navštěvují naši školu a chtějí se podívat, jak probíhá vzdělávání našich žáků. Zákonní zástupci si domluví termín s třídními učiteli.

Těšíme se na Vaši návštěvu 🙂