Výuka od 2. 11. 2020

Škola je od pondělí 2. 11. 2020 do odvolání uzavřena pro všechny žáky ZŠ a PŠ na základě rozhodnutí vlády.

Pokud nebude vládou rozhodnuto jinak, od tohoto data bude výuka probíhat distanční formou na základě komunikace s třídními učiteli, učiteli a rodiči (zákonnými zástupci).

Žádáme rodiče, aby sledovali televizní zpravodajství a webové stránky školy.

Bližší informace k uzavření školy.

Od 2. 11. 2020 mají všichni žáci odhlášené obědy do odvolání.