Výuka od 18. 11. 2020

Od 18. 11. 2020 je provoz školy bez omezení obnoven včetně provozu školní družiny a stravování.

Od 18. 11. 2020 mají všichni žáci a zaměstnanci přihlášené obědy.

18. 11. 2020 – 20. 11. 2020 třídnický systém:

  • I. stupeň ZŠ od 8.00 do 11.40 hodin.
  • II. stupeň ZŠ od 8.00 do 12.00 hodin.
  • Střední škola, obor Praktická škola dvouletá od 8.00 do 12.00 hodin.

Od 23. 11. 2020 bude vyučování probíhat podle rozvrhu hodin.

Provoz školní družiny:

  • ráno od 6.30 do 7.40 hodin,
  • odpoledne do 15.30 hodin.

Dne 23. 11. 2020 proběhnou od 16.00 hodin Třídní schůzky a informativní schůzka rodičů vycházejících žáků.

Bližší informace k obnovení provozu školy.