Střední škola – Praktická škola dvouletá

Kam po základní škole?

Střední škola, obor vzdělávání: Praktická škola dvouletá

Přihlášku ke studiu oboru Praktická škola dvouletá, je nutné doručit do školy
od 1. 2. 2024 do 20. 2. 2024.
Způsob doručení: prostřednictvím systému DiPSy: elektronicky nebo výpisem ze systému (preferujeme), dále na papírovém tiskopisu.

Pro absolventy ZŠ s ukončenou povinnou školní docházkou se speciálními vzdělávacími potřebami (zdravotním oslabením a zdravotním znevýhodněním, specifické poruchy učení, lehkým mentálním postižením, vady řeči, žáky s PAS). 

Kritéria pro přijetí žáků na školní rok 2024/2025 Více informací zde…  

Propagační letáček PŠ  

Přihlášky na střední školy 2024