Výuka od 18. 9. 2023


Informace pro žáky a jejich rodiče (zákonné zástupce)

Výuka od 18. 9. 2023 bude probíhat podle rozvrhu hodin jednotlivých tříd.
Bližší informace podají třídní učitelé.