Výuka 27. 9. 2021

Výuka v daný den bude probíhat nejdéle do 12.35h. Odpolední vyučování nebude probíhat.

Školní družina bude probíhat beze změn. Zákonní zástupci žáků zajistí další svačinu, nebo krabičku s jídlem k ohřátí.

Děkujeme za spolupráci.

Dne 27. 9. 2021 nebudou do školy dodány obědy z důvodu uzavření školní kuchyně Lipová.