Třídní schůzky 21. 6. 2023

Dne 21. 6. 2023 proběhnou od 16.00 hodin do 17.00 hodin Třídní schůzky.

Rodič2e (zákonní zástupci) budou informováni o průběhu třídních schůzek třídními učiteli.