Screeningové testování

Screeningové testování bude probíhat od 7.30 hodin podle rozpisu tříd. Vstup do školy z ulice Vídeňská. Testování nepodstupují žáci – 14 dnů po plně dokončeném očkování nebo po prodělání onemocnění covid – 19 (splňuje podmínku 180 dní po prodělání nemoci) Žáci, zákonní zástupci žáků doloží potvrzení o očkování, prodělání nemoci žáka, pokud jste tak již neučinili.

Screeningové testování probíhá ve dnech 22. 11. 2021 a 29. 11. 2021

Informace k testování (MŠMT, 12.11.2021, pdf)