Praktická škola dvouletá

Kam po základní škole?

Střední škola, obor vzdělávání: Praktická škola dvouletá

Pro absolventy ZŠ s ukončenou povinnou školní docházkou se speciálními vzdělávacími potřebami (zdravotním oslabením a zdravotním znevýhodněním, specifické poruchy učení, mentální a tělesné postižení, vady řeči, žáky s PAS). Pro absolventy PŠ jednoleté.

Více informací zde… 

Propagační letáček PŠ