Mezinárodní den dětí

Dne 1. 6. 2023 výuka probíhá podle STU.

Bližší informace o průběhu dopolední činnosti podají třídní učitelé.

Výuka:
1. stupeň ZŠ do 11.40 hodin
2. stupeň ZŠ a SŠ – PŠ do 12.00 hodin

Školní družina bude probíhat bez změny.