Školní družina, stravování od 1.9. – 10.9.2021

Školní družina

Zákonní zástupci, kteří mají zájem umístit dítě do školní družiny, vyplní Zápisní lístek do ŠD, který odevzdají nejpozději 1. 9. 2021 ve škole do 10 hodin u paní hospodářky, třídní učitelky.

Přijati žáci do školní družiny na školní rok 2021/2022

Do školní družiny byli přijati všichni žáci, jejichž zákonní zástupci odevzdali Zápisní lístek do ŠD.

Provoz školní družiny od 1. 9. do 10. 9. 2021

Datum

Ranní družina

Odpolední družina

1.9. 2021

není

není

2.9. 2021 – 10.9. 2021

ano

ano

Ranní družina 6.30 – 7.40 hodin. Odpolední družina od konce výuky do 15.30 hodin.

Stravování pro žáky.

Zákonní zástupci, kteří budou mít zájem o stravování dítěte ve školní jídelně, vyplní přihlášku ke stravování a domluví se na způsobu placení u paní hospodářky. Více…