Volné dny 9. 5. a 10. 5. 2024

Informace pro žáky a jejich rodiče (zákonné zástupce)

V souladu s §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) dne 9. 5. a 10. 5. 2024 (čtvrtek, pátek) pro všechny žáky ZŠ a SŠ vyhlašuje ředitelka školy volný den. Žádost byla schválena Radou JmK.

Pro tento den je mimo provoz výdejna stravy i školní družina se souhlasem rodičů (zákonných zástupců). 

Do školy se žáci vrátí v pondělí 13. 5. 2024