Škola v přírodě


Škola v přírodě proběhne ve dnech od 13.5.2024 (pondělí) do 17.5.2024 (pátek)

Místo pobytu: Březník – Areál U Lamberka

Informace k odjezdu a příjezdu – škola v přírodě (pdf)

Zákonní zástupci žáků, kteří jedou na školu v přírodě, jsou blíže informováni o průběhu školy v přírodě.

Žáci, kteří nejedou na školu v přírodě:

Výuka bude probíhat podle STU od 13.5. do 17.5. 2024 

1.stupeň ZŠ – výuka od 8.00 hodin do 11.40 hodin
2.stupeň ZŠ a SŠ-PŠ – výuka od 8.00 hodin do 12.00 hodin

Pro žáky, kteří se nezúčastní školy v přírodě, kde většina žáku z jejich třídy jede, je zajištěna výuka v jiné třídě.

Provoz školní družiny a stravování probíhá bez změny.