Velikonoční prázdniny

Velikonoční prázdniny proběhnou ve dne 6. 4. 2023. Více … 

VÝUKA OD 11. 4. 2023 (úterý)

Výuka probíhá podle rozvrhu hodin jednotlivých tříd.

Provoz školní družiny a stravování probíhá bez změny.