Třídní schůzky 20. 4. 2022

Dne 20. 4. 2022 proběhnou od 16.00 hodin do 17.00 hodin Třídní schůzky.

Rodiče (zákonní zástupci) budou informováni o průběhu třídních schůzek třídními učiteli.