Třídní schůzky 19. 6. 2024

Dne 19. 6. 2024 proběhnou od 16.00 hodin do 17.00 hodin Třídní schůzky.

Rodiče (zákonní zástupci) budou informováni o průběhu třídních schůzek třídními učiteli.