Přihlášení do školní družiny


Přihlášky – Zápisní lístky do ŠD na školní rok 2023/2024
zákonní zástupci žáka vyplní a odevzdají do 26. 6. 2023.
Více zde …

ke stažení: Zápisní lístek do ŠD  (pdf)