Výuka od 15. 9. 2022

Informace pro žáky a jejich rodiče.

Výuka od 15. 9. 2022 bude probíhat podle rozvrhu hodin jednotlivých tříd.
Bližší informace podají třídní učitelé.