Volný den 18. 11. 2022

Informace pro žáky a jejich rodiče (zákonné zástupce)

V souladu s §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) dne 18.11.2022 (pátek) pro všechny žáky ZŠ a SŠ vyhlašuje ředitelka školy volný den. Žádost byla schválena Radou JmK.

Pro tento den je mimo provoz výdejna stravy, školní družina podle zájmu rodičů (zákonných zástupců). Bližší informace podají paní vychovatelky ŠD.

Do školy se žáci vrátí v pondělí 21. 11. 2022.